logo fakulty FEKT VUT v Brně
obr roh

Program podpory mezinárodní mobility studentů MŠMT

Hlavním cílem programu mezinárodní mobility MŠMT je podpora zahraničních stáží studentů všech studijních programů (bakalářský, magisterský, doktorský) ve vzdělávacích institucích za účelem studia (studijní pobyt) nebo řešení části diplomové či disertační práce (výzkumný pobyt). Program nelze využít na praxe např. v komerčních firmách.

Podmínky realizace studijního pobytu:

 • ukončený min. 1. ročník bakalářského stud. programu,
 • prokázání potřebné znalosti příslušného cizího jazyka,
 • uznání výsledků studia v zahraničí vysílající fakultou,
 • existence rámcové smlouvy o přímé spolupráci mezi vysílající a přijímající univerzitou (najdete na stránce Studium a stáže v zahraničí na webu rektorátu),

nebo

 • potvrzení vysílající a přijímající organizace při pobytu na základě vlastního kontaktu (free movers).

Pro řešení předkládaných projektů nemohou být současně použity finanční prostředky z programů Leonardo, Socrates/Erasmus, Erasmus plus, Aktion, DAAD, aj.

V programu lze přispět na studijní pobyt v délce 1-12 měsíců. Přidělené finanční prostředky nepřekračují v průměru částku 20 tis. Kč na studenta a měsíc a mohou být diferencovány dle životních nákladů v jednotlivých státech.

Postup při žádosti o podporu v rámci programu mobility MŠMT - bilaterální program

 1. Kontaktovat oddělení vědy výzkumu děkanátu FEKT, J. Nosková, s dotazem, zda jsou k dispozici prostředky.
 2. Kontaktovat vybranou smluvní univerzitu s žádostí o přijetí. Zahraniční univerzita musí písemně potvrdit přijetí studenta na konkrétní období. Potvrzení musí být přiloženo k žádosti o udělení dotace (viz dále).
 3. Vyplnit Žádost o studium v zahraničí pro Bc. a Mgr., Žádost o studium v zahraničí pro PhD., získat vyjádření příslušných osob (uvedeno ve formuláři).
 4. Vyplnit Žádost o finanční podporu [doc] na studijní pobyt v rámci Rozvojových programů MŠMT a mobilitního stipendijního fondu.
 5. Vyplnit Learning Agreement [doc] nebo Traineeship agreement [doc] v případě praktické stáže a nechat potvrdit přijímající univerzitou.
 6. Všechny tři vyplněné dokumenty podat na Vědecké a zahraniční oddělení děkanátu FEKT.

Postup při žádosti o podporu v rámci programu mobility MŠMT - program "free movers"

 1. Kontaktovat oddělení vědy výzkumu děkanátu FEKT, J. Nosková, s dotazem, zda jsou k dispozici prostředky.
 2. Kontaktovat vybranou univerzitu s žádostí o přijetí. Po předběžném souhlasu vyplnit formulář Student application form - free movers [doc] a zaslat na zahraniční univerzitu. Ta musí potvrdit přijetí studenta na konkrétní období. Potvrzený formulář musí být přiložen k žádosti o udělení dotace (viz dále).
 3. Vyplnit Žádost o studium v zahraničí pro Bc. a Mgr., Žádost o studium v zahraničí pro PhD., získat vyjádření příslušných osob (uvedeno ve formuláři).
 4. Vyplnit Žádost o finanční podporu [doc] na studijní pobyt v rámci Rozvojových programů MŠMT a mobilitního stipendijního fondu.
 5. Vyplnit Learning Agreement [doc] nebo Traineeship agreement [doc] v případě praktické stáže a nechat potvrdit přijímající univerzitou.
 6. Všechny čtyři vyplněné dokumenty podat na Vědecké a zahraniční oddělení děkanátu FEKT.

Po schválení výjezdu a výše dotace proděkanem pro vnější vztahy se student dostaví na vědecké oddělení FEKT k sepsání finanční dohody.

Během pobytu

V případě změn ve studijním plánu po příjezdu na přijímající instituci student vyplní do 30 dnů od začátku pobytu dokument Changes to original Learning Agreement, který nechá potvrdit zahraniční institucí a zašle na potvrzení na FEKT na e-mail prodekan-zahranici@feec.vutbr.cz.

Po návratu

Student je povinen do 14 dnů po ukončení pobytu dodat na vědecké oddělení FEKT potvrzení o délce a náplni studijního či praktického pobytu v zahraničí, které vydá navštívená instituce (tj. dokumenty Confirmation of Study Period, Transcript of Records, Traineeship Certificate nebo ekvivalenty) a stručnou závěrečnou zprávu o zahraničním pobytu, ve které bude zejména zmíněn a potvrzen odborný, resp. výzkumný program pobytu.


 
Δ  Top