logo Mummert-Stiftung

Nadace Beatrice a Rochuje Mummertových nabízí stipendijní programy, které se orientují na budoucí manažery podniků, veřejné správy a vysokých škol. Je zaměřena na vysoký potenciál v oblasti ekonomie, strojírenství, přírodních věd nebo cestovního ruchu z přistupujících zemí EU a kandidátských zemí střední a východní Evropy.

Cílem financování nadace Mummertových je velice dobré vzdělávání akademické i praktické a seznamení s moderními metodami řízení. Tím vzniká široký kulturní a mezinárodní fond dobře vybavených studentů pro top management podniků, veřejné správy a vysokých škol v jejich domovských zemích.

Nadace by chtěla přispět k mezinárodní konkurenceschopnosti a prosperitě v zemích střední a jihovýchodní Evropy.

Bližší informace:

Informační materiály:

Kontakt

Tereza Flanderová
Stipendiatin der Rochus und Beatrice Mummert Stiftung
e-mail: flanderova@mummertstiftung.de