Dovolujeme si Vás upozornit na stipendijní nabídka do Izraele na základě mezinárodní smlouvy a na blížící se termín odevzdání přihlášek.

Pro akademický rok 2019/2020 nabízí izraelská strana 2 druhy stipendia:

Kontingent míst dosud není vyčerpán.

Přihlášky přijímáme do 22. 11. 2018 do 12 hodin.

Podrobnosti k stipendijní nabídce do Izraele naleznete zde: http://www.dzs.cz/file/6971/IZRAEL%20VR_AIA_2018_2019.pdf

Sabine Borovanská, M.A.
Odborná referentka
Akademická informační agentura
Oddělení bilaterálních a multilaterálních programů
Tel.: (+420) 221 850 504
E-mail: sabine.borovanska@dzs.cz

Dům zahraniční spolupráce
Na Poříčí 1035/4
110 00 Praha 1
http://www.dzs.cz/