Letní kursy německého jazyka přes DAAD (Německá akademická výměnná služba) jsou oblíbené a stipendisté a stipendistky nám posílají zpravidla velice pěkné závěrečné zprávy.

Termín odevzdání přihlášky na stipendium umožňující účast na letním kursu se blíží, přihlášky (pouze v NJ) přijímáme do 1. 12. 2018.

Kursy jsou pro studenty a studentky už od 2. ročníku, stipendium činí 950 Eur, kritéria pro výběrového řízení jsou zatímní studijní výsledky, přesvědčivý motivační dopis s ohledem na studijní obor a znalosti německého jazyka (minimální úroveň A2).

Další podrobnosti, seznam dokumentů, odkaz na portál DAAD, na „Návrh na vyslání“ atd. naleznete zde:
https://www.dzs.cz/file/6821/N%C4%9AMECKO_DAAD_VR_AIA_18_hotovo.pdf

 

Sabine Borovanská, M.A.
Odborná referentka
Akademická informační agentura
Oddělení bilaterálních a multilaterálních programů
Tel.: (+420) 221 850 504
E-mail: sabine.borovanska@dzs.cz

Dům zahraniční spolupráce
Na Poříčí 1035/4
110 00 Praha 1
http://www.dzs.cz/