Dovolujeme si Vás upozornit na stipendium do Maďarska na základě mezinárodních smluv.

Maďarská strana nabízí stipendia na různé studijní a výzkumné pobyty:

Kontingent míst zatím není vyčerpán.

Termín odevzdání přihlášek je již 30. 11. 2018 do 12 hodin.

O úhradu cestovních nákladů se může žádat na zahraničním oddělením domovské univerzity, MŠMT cestovní náklady pak refunduje.

Seznam potřebných dokumentů, odkaz na přihlašovací elektronický formulář a další podrobnosti k stipendijní nabídce naleznete zde:
https://www.dzs.cz/file/6990/MA%C4%8EARSKO%20VR_AIA_18_2.pdf

Sabine Borovanská, M.A.
Odborná referentka
Akademická informační agentura
Oddělení bilaterálních a multilaterálních programů
Tel.: (+420) 221 850 504
E-mail: sabine.borovanska@dzs.cz

Dům zahraniční spolupráce
Na Poříčí 1035/4
110 00 Praha 1
http://www.dzs.cz/