Německo - výzkumná stipendia, výzkumné a pracovní pobyty DAAD
Uzávěrka přijímání žádostí 1. května

Dovolujeme si Vás upozornit na blížící se uzávěrku přijímání žádostí o krátkodobá stipendia DAAD.

Jarní uzávěrka 1. května se týká stipendijních programů:

Uzávěrka 1. května 2018 se vztahuje se na pobyty, které by měly být zahájeny v intervalu od prosince roku 2018 do května roku 2019.

Žádost o stipendium včetně všech příloh se odevzdává v elektronické podobě do portálu DAAD a v tištěné podobě na adresu AIA DZS. K portálu DAAD se lze dostat přes vyhledávací databázi stipendií na adrese www.funding-guide.de.

Kompletní texty výběrového řízení najdete na webu www.daad.cz v sekci Stipendia - Stipendia DAAD, dále také v již zmíněné databázi na www.funding-guide.de.