ASEM-DUO Korea


DUO Korea Fellowship Programm

Rádi bychom Vás upozornili na blížící se termín Programu "DUO-Korea Fellowship Program", který umožňuje výměnné pobyty vysokoškolských studentů mezi jižní Koreou a zeměmi Evropské unie.

Mezi příslušnými vysokými školami musí být v rámci tohoto programu uzavřena dohoda o dvoustranné spolupráci. Žádost o uskutečnění obou výměnných pobytů musí po vzájemné dohodě obou vysokých škol předložit sekretariátu programu ASEM-DUO korejská vysoká škola.

Podmínkou zařazení do programu je velmi dobrá znalost angličtiny. Výměnné pobyty se v zásadě mohou týkat libovolného oboru. Každý účastník výměny musí mít příslib přijetí od partnerské školy.

Stipendium lze použít na krytí veškerých nákladů spojených s pobytem (např. letenka, pobytové náklady, školné).
Délka pobytu je 1 semestr (max. 4 měsíce).
Podrobné informace, formuláře a pokyny pro podání přihlášky jsou k dispozici na webové stránce tohoto programu http://www.asemduo.org.
Uzávěrka přijímání žádostí na akademický rok 2018/2019 je 14. května 2018.
Nabídka stipendia se každoročně opakuje.

Celá informace je zveřejněna na naší webové stránce http://www.dzs.cz/cz/akademicka-informacni-agentura/stipendia/?type_id=6&country_id=20

Karla Benešová
Akademická informační agentura
e-mail: aia@dzs.cz
Tel.: (+420) 221 850 504

Dům zahraniční spolupráce
Na Poříčí 1035/4, 110 00 Praha 1