logo fakulty FEKT VUT v Brně
obr roh

Studium v zahraničí

Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií podporuje zahraniční aktivity zaměstnanců a studentů. V současné době se jedná o výjezdy na krátkodobé a dlouhodobé zahraniční pobyty/stáže studentů, krátkodobé zahraniční stáže akademických pracovníků, přijetí zahraničních pracovníků ke krátkodobým i dlouhodobým výzkumným a přednáškovým pobytům. Fakulta tyto aktivity finančně podporuje z vlastních zdrojů, z prostředků evropského programu Erasmus Plus a z prostředků rozvojových programů MŠMT.

Pro administrativní podporu zahraničních aktivit zde jsou připraveny podrobné informace a pokyny s příslušnými nezbytnými formuláři k vyplnění:

Další informace podá v úřední hodiny Jana Nosková, vědecké a zahraniční oddělení děkanátu FEKT. Úřední hodiny: Po, Út, Čt, Tel. 541 146 328, E-mail: noskova@feec.vutbr.cz

Další zajímavé informace

 

Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií se hlásí k Chartě evropských výzkumných pracovníků a Kodexu pro nábor výzkumných pracovníků (anglicky, francouzsky, německy)

Kontakt

Proděkan pro vnější vztahy

doc. Ing. Jiří Háze, Ph.D.
tel.klapka: 6102
email: prodekan-zahranici@feec.vutbr.cz

Vědecké a zahraniční oddělení   VO [18915]

adresa: Technická 3058/10, 616 00 Brno
provolba: +420 541 14xxxx
Úřední hodiny věděckého a zahraničního oddělení
 
Vedoucí, jmenování profesorů, habilitace, vědeckovýzkumná činnost
  Ing. Lucie Tomešová  N2.67 6329 tomesova@feec.vutbr.cz
 
Zahraniční styky, doktorandi
  Jana Nosková  N2.42 6328 noskova@feec.vutbr.cz
 
Projektová podpora
  Ing. Sára Provazníková  N2.66 6286 provaznikovas@feec.vutbr.cz
 
PR
  Bc. Veronika Vorlová  N2.66 6353 vorlova@feec.vutbr.cz

 
Δ  Nahoru