logo fakulty FEKT VUT v Brně
obr roh

Přijímací řízení

Přijímací řízení pro bakalářské studium

Děkan vyhlašuje druhé kolo přijímacího řízení pro akademický rok 2018/19
Rozhodnutí děkana 36-18 - Vyhlášení 2. kola přijímacího řízení do vybraných bakalářských studijních programů pro akademický rok 2018/19

Další informace můžete získat na studijním oddělení děkanátu FEKT, email: prijimaci-rizeni@feec.vutbr.cz, případně prodekan-bakalari@feec.vutbr.cz.

Přijímací řízení pro navazující magisterské studium

Elektrotechnika, elektronika, komunikační a řídicí technika, EEKR-M

Biomedicínské inženýrství a bioinformatika, BTBIO-F

Audio inženýrství, AUDIO-P

Informační bezpečnost, IBEP-V

Telecommunications, TECO-G

Přijímací řízení pro doktorské studium


 
Δ  Nahoru