logo fakulty FEKT VUT v Brně
obr roh

Přijímací řízení

Přijímací řízení pro bakalářské studium

Další informace můžete získat na studijním oddělení děkanátu FEKT, email: prijimaci-rizeni@feec.vutbr.cz, případně prodekan-bakalari@feec.vutbr.cz.

Přijímací řízení pro navazující magisterské studium

Elektrotechnika, elektronika, komunikační a řídicí technika, EEKR-M

Biomedicínské inženýrství a bioinformatika, BTBIO-F

Audio inženýrství, AUDIO-P

Informační bezpečnost, IBEP-V

Telecommunications, TECO-G

Přijímací řízení pro doktorské studium


 
Δ  Nahoru