logo fakulty FEKT VUT v Brně
obr roh

Přijímací řízení

Přijímací řízení pro bakalářské studium

Studenti, přijatí ke studiu v rámci 2. kola přijímacího řízení, využijí k zápisu náhradní termín, konaný v září. Písemné vyrozumění o přijetí obdrží uchazeči, kteří neposkytli souhlas s elektronickým zasláním, u zápisu.


Další informace můžete získat na studijním oddělení děkanátu FEKT, email: prijimaci-rizeni@feec.vutbr.cz, případně prodekan-bakalari@feec.vutbr.cz.

Přijímací řízení pro navazující magisterské studium

Elektrotechnika, elektronika, komunikační a řídicí technika, EEKR-M

Biomedicínské inženýrství a bioinformatika, BTBIO-F

Audio inženýrství, AUDIO-P

Přijímací řízení pro doktorské studium


 
Δ  Nahoru