logo fakulty FEKT VUT v Brně
obr roh

Ing. Ludmila Dušková

Specialista IT, absolventka oboru Technická kybernetika

Z jaké střední školy pocházíte - průmyslovka/gymnázium?
Gymnázium v Jablonci nad Nisou.

Co Vás vedlo ke studiu elektrotechniky?
Hledala jsem praktický a perspektivní obor, kde by bylo hodně matematiky a ne zase tolik fyziky.

Hlásila jste se i na jiné vysoké školy?
Ne, i když původně jsem zvažovala i studium na MATFYZ. Ve finále pro mě bylo alternativou studium nástavby, obdoby dnešních VOŠ.

Jaký byl poměr holky/kluci mezi Vašimi spolužáky?
V oboru technická kybernetika nás začínalo 120, z toho 6 holek.

Rozuměla jste si spíše s chlapci nebo děvčaty?
S chlapci i děvčaty ;-)

Jak Vás chlapci brali - pomáhali, nadbíhali? :-)
Byli jsme parťáci a vzájemně jsme si pomáhali. V kruhu jsme byly 2 dívky z gymnázia a zbytek kluci z průmyslovky. Dodnes s kluky, se kterými jsem v kontaktu, vzpomínáme, jak my jsme jim pomáhali s matematikou a oni nám s elektrikou. Myslím si, že je škoda, že systém kruhů byl zrušen. Byli jsme si bližší, více jsme spolu žili i studovali.

Bavilo Vás studium - nebo naopak dělalo problémy?
Bavilo, i když technické předměty pro mě byly občas těžké. Přesto se mi dařilo dostat se i na prospěchové stipendium, a to byla nějaká radost!

Nechtěla jste někdy změnit školu, odejít a začít znovu jinde?
Ne, to mě vůbec nenapadlo. Studium bylo zajímavé, prostředí příjemné, lidé fajn. S problémy já jsem se vždycky prala. Velmi důležitá byla podpora rodiny, zejména poslední 2 roky, kdy jsem se ještě starala o synka. To bych bez pomoci rodiny nezvládla.

Budovala jste si praxi již během studia, nebo jste všemu dávala volný průběh?
Tenkrát nebylo zvykem se o praxi starat až tak intenzivně, na brigády jsme chodili hlavně z finančních důvodů. Navíc jsem na začátku 4. ročníku měla syna a tak jsem pak měla plné ruce práce studium dokončit. Nějaká praxe byla povinná, ale často to bylo i typu "úklid stavby". Odborně jsem do života odcházela poměrně nepřipravená.

Jak to bylo s nástupem do zaměstnání po absolvování školy - nabídla se příležitost okamžitě nebo to bylo složitější?
Bylo to velmi složité. Měla jsem 2leté dítě a žádnou praxi a kupodivu zaměstnavatelé na mě nečekali s otevřenou náručí ;-) Nakonec jsem nastoupila na středoškolské místo v silnoproudém oboru, což rozhodně nebyl můj sen. Až když jsem se přestěhovala do Mostu, kde tenkrát bylo daleko více pracovních příležitostí, jsem se dostala k programování a práce mě začala bavit.

Studovala jste na Global Village v Kanadě - jak jste se k tomuto studiu dostala? Jak tam studium probíhalo?
Mám dva syny a během jejich středoškolského studia jsem je "vyštvala" na angličtinu do světa. Oba dva si vybrali Kanadu a oba dva se vrátili zcela uchváceni touto zemí. Tak jsem se pak rozhodla, že to zkusím i já. Byla to úžasná životní zkušenost. Návrat do školy, se vším všudy. Cestou školním autobusem, svačinkou od "mamky" (bydlela jsem v rodině), pokyny typu "Umyl sis ruce?‘" na toaletě ;-). Spolužáci byli z celého světa, většinou ve věku mých synů, plni ideálů a nadšení - bylo to zajímavé srovnání při různých diskuzích. Pohled na svět z druhého konce světa je také velmi obohacující, to jistě potvrdí každý, kdo si něco takového prožil. A život v rodině, pohled "zevnitř" je pro mě dodnes tou nejlepší sondou do života země. S "mamkou" nás spojoval společný koníček - fotografování. Dodnes jsme v kontaktu a na příští rok plánuji, že se tam znovu podívám a potkáme se. Protože shodou náhod, můj mladší syn se po ukončení studia na VUT rozhodl jít na zkušenou opět do Kanady - do Calgary.

Máte poměrně bohatý a různorodý životopis. Jak jste se z elektra dostala do KB? Naplňovalo Vás uvedené zaměstnání?
Můj přechod ze šachty, kde jsem programovala, do KB měl na svědomí rok 1989 a následný rozmach techniky. Programovala jsem na sálovém počítači SM1420 a když začaly nastupovat osobní počítače, já jsem zůstávala u starého stroje a nemohla rozvíjet svou odbornou kvalifikaci. Nakonec nebylo jiné cesty než odejít. V KB jsem pak byla v úžasném období, kdy se nasazovaly osobní počítače, zaváděl se nový systém, učili jsme lidi pracovat s PC. Když jsem do KB nastoupila, bylo na pobočce pár kousků počítačů. Po třech letech, když jsem odcházela, jich bylo asi 150 a pracovali na nich mimo uklízeček všichni.

Co se týče studia a Vaší praxe - řekla byste, že pracujete v "oboru"?
Určitě. Vystudovala jsem zaměření Řídicí systémy. Když se ohlédnu zpět, vlastně jsem se celá léta zabývala nějakou formou řízení. Programovala a spravovala jsem řídicí systémy pro různé typy firem, řídila chod firmy, analyzovala a vlastně i řídila pojistné programy firem. Po různých životních peripetiích v tomto roce startuji další část své kariéry. Postavila jsem se na vlastní nohy a působím jako odborník, konzultant, specialista - říkejte tomu, jak chcete. Dodávám své odborné, léty nastřádané znalosti právě v oboru IT.

Jaký největší plus vidíte na studiu FE?
Přínos studia na VŠ tohoto směru vůbec není v konkrétních znalostech, ale v přístupu. Systémové myšlení, analytický přístup, schopnost najít a zpracovat informace. To je asi to nejdůležitější, co jsem si ze studia odnesla. A pak také překonávání překážek, řešení problémů. Pokud se dokážete poprat se zkouškami, zápočty, stresem, profesory, kteří zrovna nejsou naladěni na stejnou vlnu, máte do života ohromné plus.

Myslíte, že studium elektrotechniky je jen pro chlapce, nebo i pro ženy, které si chtějí například rozvinout technické myšlení?
V každém z nás je kousek muže i ženy. Záleží na tom, jak jsou ty složky vybalancované. S několika bývalými spolužačkami jsme se shodly, že ve finále se z nás "elektrikáři" nikdy nestali. Přiznám se, že se víc než elektrikář cítím jako informatik, "systémák". Nikdy jsem neměla ráda dělení na mužské a ženské práce, každý by se měl věnovat tomu, co ho uspokojuje a baví. Ale uznávám, že nás žen v tomto oboru mnoho není. Ale nikdy jsem se přímo nesetkala s tím, že bych jako žena nebyla akceptována. Naopak, často se potkávám s větším respektem než muži, protože u nich se to bere tak nějak samozřejmě, že těm počítačům rozumějí ;-)

Doporučila byste tuto školu současným studentkám středních škol?
Doporučila bych toto studium každému, kdo logicky přemýšlí a dokáže uvažovat systematicky. A koho baví učit se. Protože v této branži se s učením nezastavíte ani na chvilku. A všem bych zdůraznila, že VŠ je jen jeden ze základních stavebních kamenů, v životě pak hraje roli mnoho dalších aspektů, o kterých zatím ani netušíte.
Takže pokud mají děvčata chuť a odvahu, směle do studia!

Autor: Zuzana Moldříková