logo fakulty FEKT VUT v Brně
obr roh

Magisterské studium - kombinované

Program Forma Délka Titul
Elektrotechnika, elektronika, komunikační a řídicí technika kombinované 2 roky Ing.
  Obor: Mikroelektronika (příručka oboru)
  Obor: Telekomunikační a informační technika (příručka oboru)
  Obor: Elektroenergetika (příručka oboru)
  Obor: Kybernetika, automatizace a měření (příručka oboru)
  Obor: Biomedicínské a ekologické inženýrství (příručka oboru)
  Obor: Silnoproudá elektrotechnika a výkonová elektronika (příručka oboru)
  Obor: Elektronika a sdělovací technika (příručka oboru)
  Obor: Elektrotechnická výroba a materiálové inženýrství (příručka oboru)
 

Informace pro studenty

Informace pro vyučující

Výuka

Seznam předmětů 2017 - 2018 oboru EEKR-ML1

Výuka cizích jazyků 2017-2018

První ročník

2017 - 2018, zimní semestr

2017 - 2018, letní semestr

Druhý ročník

2017 - 2018, zimní semestr

2017 - 2018, letní semestr

  • Po celou dobu letního semestru pracují studenti na řešení své diplomové práce


 
Δ  Nahoru