logo fakulty FEKT VUT v Brně
obr roh

Magisterské studium - kombinované

Program: Informační bezpečnost (IBEP-VY)

Obor: Informační bezpečnost (příručka oboru)
2 roky - titul Ing. - kombinované studium

Program: Elektrotechnika, elektronika, komunikační a řídicí technika (EEKR-ML1)

Obor: Telekomunikační a informační technika (příručka oboru)
2 roky - titul Ing. - kombinované studium

Obor: Elektroenergetika (příručka oboru)
2 roky - titul Ing. - kombinované studium

Obor: Kybernetika, automatizace a měření (příručka oboru)
2 roky - titul Ing. - kombinované studium

Obor: Biomedicínské a ekologické inženýrství (příručka oboru)
2 roky - titul Ing. - kombinované studium

Obor: Silnoproudá elektrotechnika a výkonová elektronika (příručka oboru)
2 roky - titul Ing. - kombinované studium

Obor: Elektronika a sdělovací technika (příručka oboru)
2 roky - titul Ing. - kombinované studium

Obor: Elektrotechnická výroba a materiálové inženýrství (příručka oboru)
2 roky - titul Ing. - kombinované studium

Obor: Mikroelektronika (příručka oboru)
2 roky - titul Ing. - kombinované studium

Informace pro studenty

Informace pro vyučující

Výuka

Seznam předmětů 2017 - 2018 oboru EEKR-ML1

Výuka cizích jazyků 2017-2018

První ročník

2017 - 2018, zimní semestr

2017 - 2018, letní semestr

Druhý ročník

2017 - 2018, zimní semestr

2017 - 2018, letní semestr

  • Po celou dobu letního semestru pracují studenti na řešení své diplomové práce


 
Δ  Nahoru