FEKT

Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií, VUT v Brně

Magisterské studium - prezenční

Program: Audio inženýrství

Obor: Audio inženýrství (příručka oboru)
2 roky - titul Ing. - prezenční studium

Program: Elektrotechnika, elektronika, komunikační a řídicí technika

Obor: Kybernetika, automatizace a měření (příručka oboru)
2 roky - titul Ing. - prezenční studium

Obor: Elektroenergetika (příručka oboru)
2 roky - titul Ing. - prezenční studium

Obor: Mikroelektronika (příručka oboru)
2 roky - titul Ing. - prezenční studium

Obor: Elektrotechnická výroba a materiálové inženýrství (příručka oboru)
2 roky - titul Ing. - prezenční studium

Obor: Elektronika a sdělovací technika (příručka oboru)
2 roky - titul Ing. - prezenční studium

Obor: Silnoproudá elektrotechnika a výkonová elektronika (příručka oboru)
2 roky - titul Ing. - prezenční studium

Obor: Telekomunikační a informační technika (příručka oboru)
2 roky - titul Ing. - prezenční studium

Obor: Biomedicínské a ekologické inženýrství (příručka oboru)
2 roky - titul Ing. - prezenční studium


 
Δ  Nahoru
logo fekt print

Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií, VUT v Brně
Technická 3058/10, 616 00 Brno, Česká Republika
Telefon: +420 54114 1111      Fax: +420 54114 6300      E-mail: info@feec.vutbr.cz