logo fakulty FEKT VUT v Brně
obr roh

Magisterské studium - prezenční

Program: Audio inženýrství

Obor: Audio inženýrství (příručka oboru)
2 roky - titul Ing. - prezenční studium

Program: Elektrotechnika, elektronika, komunikační a řídicí technika

Obor: Kybernetika, automatizace a měření (příručka oboru)
2 roky - titul Ing. - prezenční studium

Obor: Elektroenergetika (příručka oboru)
2 roky - titul Ing. - prezenční studium

Obor: Mikroelektronika (příručka oboru)
2 roky - titul Ing. - prezenční studium

Obor: Elektrotechnická výroba a materiálové inženýrství (příručka oboru)
2 roky - titul Ing. - prezenční studium

Obor: Elektronika a sdělovací technika (příručka oboru)
2 roky - titul Ing. - prezenční studium

Obor: Silnoproudá elektrotechnika a výkonová elektronika (příručka oboru)
2 roky - titul Ing. - prezenční studium

Obor: Telekomunikační a informační technika (příručka oboru)
2 roky - titul Ing. - prezenční studium

Obor: Biomedicínské a ekologické inženýrství (příručka oboru)
2 roky - titul Ing. - prezenční studium


 
Δ  Nahoru