logo fakulty FEKT VUT v Brně
obr roh

Bakalářské studium - prezenční

Program: Audio inženýrství (AUDIO-J)

Obor: Audio inženýrství (příručka oboru)
3 roky - titul Bc. - prezenční studium

Program: Elektrotechnika, elektronika, komunikační a řídicí technika (EEKR-B)

Obor: Silnoproudá elektrotechnika a elektroenergetika (příručka oboru)
3 roky - titul Bc. - prezenční studium

Obor: Teleinformatika (příručka oboru)
3 roky - titul Bc. - prezenční studium

Obor: Elektronika a sdělovací technika (příručka oboru)
3 roky - titul Bc. - prezenční studium

Obor: Mikroelektronika a technologie (příručka oboru)
3 roky - titul Bc. - prezenční studium

Obor: Automatizační a měřicí technika (příručka oboru)
3 roky - titul Bc. - prezenční studium

Program: Informační bezpečnost (IBEP-T)

Obor: Informační bezpečnost (příručka oboru)
3 roky - titul Bc. - prezenční studium

Program: Audio inženýrství (BPC-AUD)

Obor: Audio technika (příručka oboru)
3 roky - titul Bc. - prezenční studium

Obor: Zvuková tvorba (příručka oboru)
3 roky - titul Bc. - prezenční studium


 
Δ  Nahoru