logo fakulty FEKT VUT v Brně
obr roh

Habilitační řízení

Akreditované obory pro habilitační řízení

  • Biomedicínské inženýrství
  • Elektronika a sdělovací technika
  • Elektrotechnická a elektronická technologie
  • Silnoproudá elektrotechnika a elektroenergetika
  • Technická kybernetika
  • Teleinformatika
  • Teoretická elektrotechnika

Habilitační řízení

Různé