logo fakulty FEKT VUT v Brně
obr roh

Doktorská řízení

Závěrečné práce 2017/2018

Za roky 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017,

Zobrazeny závěrečné práce 1 - 15 z 24 závěrečných prací.

Transkriptomická charakterizace pomocí analýzy RNA-Seq dat

dizertační práce - 2017/2018
Student: Layal Abo Khayal
Vedoucí práce: prof. Ing. Ivo Provazník, Ph.D.

Aktivní IP geolokace pro verifikaci pozic stanic v Internetu

dizertační práce - 2017/2018
Student: Ing. Jiří Balej, Ph.D.
Vedoucí práce: doc. Ing. Dan Komosný, Ph.D.

Využití znalostních systémů a bází pro výběr a hodnocení domovních elektroinstalací

dizertační práce - 2017/2018
Student: Ing. Miroslav Haluza, Ph.D.
Vedoucí práce: doc. Ing. Petr Toman, Ph.D.

Stanovení vzájemných vazeb mezi mozkovými strukturami

dizertační práce - 2017/2018
Student: Ing. Petr Klimeš, Ph.D.
Vedoucí práce: Ing. Josef Halámek, CSc.

Diagnostika mobilných sietí

dizertační práce - 2017/2018
Student: Ing. Radko Krkoš, Ph.D.
Vedoucí práce: doc. Ing. Vít Novotný, Ph.D.

Transport a ukládání náboje ve struktuře superkondenzátoru

dizertační práce - 2017/2018
Student: Ing. Tomáš Kuparowitz, Ph.D.
Vedoucí práce: doc. Ing. Petr Sedlák, Ph.D.