logo fakulty FEKT VUT v Brně
obr roh

Výběrové a přijímací řízení

Výběrové řízení


Děkanka Fakulty elektrotechniky a komunikačních technologií Vysokého učení technického v Brně vypisuje výběrové řízení na obsazení místa odborného asistenta se zaměřením na technickou kybernetiku (robotika a umělá inteligence) na částečný úvazek pro Ústav automatizace a měřicí techniky .

Požadujeme:

 • VŠ vzdělání v oboru elektrotechnika, vědecká hodnost Ph.D. nebo CSc.
 • hluboké znalosti v oblasti průmyslové robotiky - kinematických struktur stacionárních robotů, dopředné a zpětné kinematiky, dynamiky průmyslových manipulátorů
 • znalosti a zkušenosti s prací v oblasti multispektrálního optického snímání částí lidského těla ve vysokém rozlišení
 • znalosti a zkušenosti v programování v MatLab a C/C++ nebo C# pro PC i mikrokontroléry
 • znalost AJ na komunikativní úrovni slovem a písmem
 • zkušenosti s výukou studentů na VŠ, včetně přednášek.

Termín pro podání přihlášek do: 17. 2. 2018

Předpokládaný nástup: 1. 3. 2018

Písemné přihlášky doplněné
- strukturovaným profesním životopisem
- kopie dokladů o dosaženém vzdělání
- přehledem publikační činnosti
přijímá Personální oddělení děkanátu FEKT VUT v Brně, Technická 10, 616 00 Brno, tel. 541146345, .

Zapsáno 15.1.2018


 

logo EU MSMT

Dean of Faculty of Electrical Engineering, Brno University of Technology, hereby invites excellent scientists to apply for a POST-DOC RESEARCHER position in electrochemistry and energy storage systems (project CZ.02.2.69/0.0/0.0/16_027/0008371) .

Description:
The postdoc researcher position is open in electrochemistry and energy storage systems, focused on the research of Lithium-ion accumulators. The research includes electrochemical analysis, synthesis, and measurement of electrode samples based on oxides of Co, Ni, Mn and other related modifications.
The successful candidate should demonstrate his/her excellence in electrochemistry, synthesis and analysis of electrode materials, including basic and advanced electrochemical methods, knowledge in the field of energy storage systems.

Qualification:

 • A Ph.D. degree or an equivalent (ISCED 8) awarded within the last seven years.
 • Publication record: within the last 3 years, at least 2 publications* in electrochemistry and energy storage systems, registered in Thomson Reuters Web of Science or Scopus databases.
  (*accepted publication types: articles, books, book chapters, letters or reviews).
  The applicant must be the principal author of at least 2 publications in peer reviewed journals.
 • Involvement in at least one international or national grant within the last 5 years.
 • Working experience of at least 2 of the last 3 years in electrochemistry and energy storage systems, outside the Czech Republic and with workload of at least 0.5 FTE.
 • Excellent communication skills and the ability to collaborate in an interdisciplinary team.
 • Expertise in electrochemistry and, in particular, electrochemical sources of energy along with aprotic systems and Lithium-ion batteries.

We offer the opportunity to gain:

 • Diverse and challenging work in excellent research environment.
 • A highly professional team and pleasant working environment.
 • An inspiring, internationalised environment.
 • A possible tenure track with an initial appointment for fixed term.

Anticipated start date: : April 2018

The application should include:

 • A professional CV including a summary of work experience, publication activity and citations, H-index, list of research products, involvement in research grants, international experience, etc.
 • Document(s) proving activities outside the Czech Republic for at least two years within the last three years.
 • Ph.D. diploma (or recognition) copy
 • Contact information of at least three referees.

The submission date: 15 February 2018

Contacts for submitting the application:
HR and Legal Department, FEEC BUT, Technická 3058/10, 61600 Brno, Czech Republic
Mrs. Kateřina Hovořáková (hovorakova@feec.vutbr.cz; +420 54114 6348)

A review of applications will commence immediately after the deadline.

Further information and initial enquiries: Mrs. Alice Navrátilová (navratilovaal@feec.vutbr.cz; +420 541 146 358)

Zapsáno 12.01.2018


 

Děkanka Fakulty elektrotechniky a komunikačních technologií Vysokého učení technického v Brně vypisuje výběrové řízení na obsazení místa VÝZKUMNÝ A VÝVOJOVÝ PRACOVNÍK - JUNIOR (pro projekt CZ.02.2.69/0.0/0.0/16_027/0008371) pro Ústav automatizace a měřicí techniky .

Popis pracovní pozice:
Vybraný pracovník bude zapojen do výzkumné činnosti týmu na pracovišti elektrotechniky a informatiky na Univerzitě Newcastle v Austrálii. Výzkumný a vývojový pracovník bude pracovat pod vedením prof. Betze. Náplní pracovní pozice bude výzkum, návrh, simulace, implementace a publikace pokročilých algoritmů pro řízení elektrických pohonů. K výkonu vlastní vědecké práce patří publikace VaV výsledků a zapojení se do národních či mezinárodních výzkumných projektů apod. Součástí náplně práce bude absolvování zahraniční stáže a účast na konferenci či obdobné akci.

Kvalifikační požadavky:

 • Aktivní Ph.D. studium v instituci se sídlem na území ČR nebo pracovník do 7 let od udělení titulu Ph.D. či jeho zahraniční obdoby (úroveň 8 ISCED).
 • Oborové zaměření na technickou kybernetiku v oblasti řízení elektrických pohonů.
 • Alespoň jedna publikace v odborném časopise, jehož impakt faktor se řadí do prvních 5 % v oboru automatického řízení.
 • Výborné komunikační dovednosti, schopnost práce v týmu.
 • Pokročilá znalost anglického jazyka (min. FCE nebo ekvivalent).

VUT v Brně nabízí:

 • Zajímavou práci v oblasti výzkumu algoritmů pro řízení elektrických pohonů, se zaměřením na nové trendy (např. algoritmy prediktivního řízení), dlouhodobý zahraniční pobyt.
 • Vysoce profesionální tým kolegů, špičkové institucionální zázemí.
 • Smlouvu na dobu určitou s možností prodloužení, práci na částečný úvazek.

Termín pro podání přihlášek do: 22. 1. 2018

Předpokládaný nástup: 1. 3. 2018

Bližší informace: Alice Navrátilová (e-mail: navratilovaal@feec.vutbr.cz)

Písemné přihlášky doplněné
- strukturovaným profesním životopisem (podepsaný) včetně přehledu publikační aktivity a citačního ohlasu, realizovaných výstupů výzkumu, mezinárodních zkušeností apod.
- kopie dokladů o dosazeném vzdělání (diplom nebo jeho nostrifikace, u Ph.D. studenta potvrzení o studiu)
- doporučení školitele v případě Ph.D. studenta (podepsané)
přijímá Personální oddělení děkanátu FEKT VUT v Brně, Technická 10, 616 00 Brno, tel. 541146345, zemanova@feec.vutbr.cz.

Zapsáno 20.12.2017


 

Děkanka Fakulty elektrotechniky a komunikačních technologií Vysokého učení technického v Brně vypisuje výběrové řízení na obsazení místa VÝZKUMNÝ A VÝVOJOVÝ PRACOVNÍK - JUNIOR (pro projekt CZ.02.2.69/0.0/0.0/16_027/0008371) pro Ústav elektrotechnologie .

Popis pracovní pozice:
Vybraný pracovník bude zapojen do činnosti týmu se zaměřením na výzkum a vývoj aprotických elektrolytů spolu se syntézou a charakterizací elektrodových materiálů pro sodno-iontové systémy. Náplní pracovní pozice bude syntéza a následná fyzikální a elektrochemická charakterizace anodových a katodových materiálů pro Na-Ion akumulátory, založených na bázi sodných titanátů a na oxidech niklu a manganu. Tímto vznikne kompletní elektrodový systém využitelný v elektrochemickém článku (akumulátoru) bez přítomnosti kovového sodíku. Výzkum bude doprovázen prací s aprotickými elektrolyty a iontovými kapalinami na bázi triethylfosfátu. K výkonu vlastní vědecké práce patří publikace VaV výsledků, zapojení se do národních či mezinárodních výzkumných projektů apod. Součástí náplně práce bude absolvování zahraniční stáže a účast na odborné konferenci či obdobné akci.

Kvalifikační požadavky:

 • Aktivní Ph.D. studium v instituci se sídlem na území ČR nebo pracovník do 7 let od udělení titulu Ph.D. či jeho zahraniční obdoby (úroveň 8 ISCED).
 • Oborové zaměření na aprotické systémy, především sodno/lithno-iontové akumulátory, znalost aprotických rozpouštědel, iontových kapalin a solí.
 • Aktivní účast na mezinárodních konferencích, publikační výstupy v recenzovaných časopisech evidovaných v databázi Web of Science nebo SCOPUS.
 • Výborné komunikační dovednosti, schopnost práce v týmu.
 • Pokročilá znalost anglického jazyka (min CAE nebo ekvivalent)

VUT v Brně nabízí:

 • Zajímavou práci v oblasti výzkumu elektrochemických-systémů pro uchování elektrické energie, dlouhodobý zahraniční pobyt.
 • Vysoce profesionální tým kolegů, špičkové institucionální zázemí.
 • Smlouvu na dobu určitou s možností prodloužení, plný pracovní úvazek

Termín pro podání přihlášek do: 22. 1. 2018

Předpokládaný nástup: 1. 3. 2018

Bližší informace: Alice Navrátilová (e-mail: navratilovaal@feec.vutbr.cz)

Písemné přihlášky doplněné
- strukturovaným profesním životopisem (podepsaný) včetně přehledu publikační aktivity a citačního ohlasu, realizovaných výstupů výzkumu, mezinárodních zkušeností apod.
- kopie dokladů o dosazeném vzdělání (diplom nebo jeho nostrifikace, u Ph.D. studenta potvrzení o studiu)
- doporučení školitele v případě Ph.D. studenta (podepsané)
přijímá Personální oddělení děkanátu FEKT VUT v Brně, Technická 10, 616 00 Brno, tel. 541146345, zemanova@feec.vutbr.cz.

Zapsáno 20.12.2017


 

Děkanka Fakulty elektrotechniky a komunikačních technologií Vysokého učení technického v Brně vypisuje výběrové řízení na obsazení místa VÝZKUMNÝ A VÝVOJOVÝ PRACOVNÍK - JUNIOR (pro projekt CZ.02.2.69/0.0/0.0/16_027/0008371) pro Ústav teoretické a experimentální elektrotechniky .

Popis pracovní pozice:
Vybraný pracovník bude zapojen do výzkumné činnosti týmu se zaměřením na oblast automatizace. Náplní pracovní pozice bude výzkum a vývoj v oblasti Průmysl 4.0, kde se uchazeč zaměří na programování AAS (Asset Administration Shell for Industry 4.0). Dále se bude uchazeč seznamovat s nejnovějšími německými normami souvisejícími s koncepcí Průmysl 4.0 a bude je prakticky aplikovat v místním prostředí. K výkonu vlastní vědecké práce patří publikace VaV výsledků, zapojení se do národních či mezinárodních výzkumných projektů apod. Součástí náplně práce bude absolvování zahraniční stáže a účast na konferenci či obdobné akci.

Kvalifikační požadavky:

 • Aktivní Ph.D. studium v instituci se sídlem na území ČR nebo pracovník do 7 let od udělení titulu Ph.D. či jeho zahraniční obdoby (úroveň 8 ISCED).
 • Oborové zaměření na elektrotechniku a automatizaci v oblasti Průmysl 4.0.
 • Publikační výstupy, aktivní účast na odborných konferencích, h-index v oblasti elektrotechniky minimálně 6 (WoS nebo Scopus).
 • Výborné komunikační dovednosti, schopnost práce v týmu.
 • Pokročilá znalost anglického jazyka.
 • Znalost německého jazyka pro práci s německou literaturou.

VUT v Brně nabízí:

 • Zajímavou práci a výzkum a vývoj v oblasti Průmysl 4.0, dlouhodobý zahraniční pobyt.
 • Vysoce profesionální tým kolegů, špičkové institucionální zázemí.
 • Smlouvu na dobu určitou s možností prodloužení, částečný pracovní úvazek.

Termín pro podání přihlášek do: 22. 1. 2018

Předpokládaný nástup: 1. 3. 2018

Bližší informace: Alice Navrátilová (e-mail: navratilovaal@feec.vutbr.cz)

Písemné přihlášky doplněné
- strukturovaným profesním životopisem (podepsaný) včetně přehledu publikační aktivity a citačního ohlasu, realizovaných výstupů výzkumu, mezinárodních zkušeností apod.
- kopie dokladů o dosazeném vzdělání (diplom nebo jeho nostrifikace, u Ph.D. studenta potvrzení o studiu)
- doporučení školitele v případě Ph.D. studenta (podepsané)
přijímá Personální oddělení děkanátu FEKT VUT v Brně, Technická 10, 616 00 Brno, tel. 541146345, zemanova@feec.vutbr.cz.

Zapsáno 20.12.2017


 

Děkanka Fakulty elektrotechniky a komunikačních technologií Vysokého učení technického v Brně vypisuje výběrové řízení na obsazení místa VÝZKUMNÝ A VÝVOJOVÝ PRACOVNÍK - JUNIOR (pro projekt CZ.02.2.69/0.0/0.0/16_027/0008371) pro Ústav telekomunikací .

Popis pracovní pozice:
Vybraný pracovník bude zapojen do výzkumné činnosti týmu se zaměřením na výzkum propagace signálu v oblasti milimetrových vln. Náplní práce bude primárně výzkum, simulace a praktické ověření přenosových vlastností komunikačních technologií v pásmu 6-72 GHz. K výkonu vlastní vědecké práce patří publikace VaV výsledků, zapojení se do národních či mezinárodních výzkumných projektů apod. Součástí náplně práce bude absolvování zahraniční stáže a aktivní účast na mezinárodních konferencích či obdobných akcích.

Kvalifikační požadavky:

 • Aktivní Ph.D. studium v instituci se sídlem na území ČR nebo pracovník do 7 let od udělení titulu Ph.D. či jeho zahraniční obdoby (úroveň 8 ISCED).
 • Oborové zaměření na bezdrátové komunikační technologie.
 • Velmi dobrá znalost návrhu a testování propagačních modelů bezdrátových technologií.
 • Pokročilé zkušenosti s návrhem simulačních scénářů v nástroji NS-3.
 • Publikační výstupy, aktivní účast na konferencích.
 • Výborné komunikační dovednosti, schopnost práce v týmu.
 • Pokročilá znalost anglického jazyka (min CAE nebo ekvivalent).

VUT v Brně nabízí:

 • Zajímavou práci v oblasti výzkumu bezdrátových komunikačních technologií pracujících v pásmu milimetrových vln.
 • Dlouhodobý zahraniční pobyt v týmu vysoce kvalifikovaných odborníků.
 • Vysoce profesionální tým kolegů, špičkové institucionální zázemí.
 • Smlouvu na dobu určitou s možností prodloužení, částečný úvazek.

Termín pro podání přihlášek do: 22. 1. 2018

Předpokládaný nástup: 1. 3. 2018

Bližší informace: Alice Navrátilová (e-mail: navratilovaal@feec.vutbr.cz)

Písemné přihlášky doplněné
- strukturovaným profesním životopisem (podepsaný) včetně přehledu publikační aktivity a citačního ohlasu, realizovaných výstupů výzkumu, mezinárodních zkušeností apod.
- kopie dokladů o dosazeném vzdělání (diplom nebo jeho nostrifikace, u Ph.D. studenta potvrzení o studiu)
- doporučení školitele v případě Ph.D. studenta (podepsané)
přijímá Personální oddělení děkanátu FEKT VUT v Brně, Technická 10, 616 00 Brno, tel. 541146345, zemanova@feec.vutbr.cz.

Zapsáno 20.12.2017


 

Děkanka Fakulty elektrotechniky a komunikačních technologií Vysokého učení technického v Brně vypisuje výběrové řízení na obsazení místa VÝZKUMNÝ A VÝVOJOVÝ PRACOVNÍK - JUNIOR (pro projekt CZ.02.2.69/0.0/0.0/16_027/0008371) pro Ústav telekomunikací .

Popis pracovní pozice:
Vybraný pracovník bude zapojen do výzkumné činnosti týmu se zaměřením na výzkum v oblasti bezdrátových komunikačních protokolů v rámci průmyslového internetu věcí (Industrial IoT). Hlavní oblast výzkumu bude zaměřena na bezdrátové technologie pro spolehlivou komunikaci s nízkou latencí v oblasti průmyslových aplikací. Důraz bude kladen zejména na vývoj rádiových propagačních modelů, které budou ověřeny praktickými měřeními. K výkonu vlastní vědecké práce patří publikace VaV výsledků, zapojení se do národních či mezinárodních výzkumných projektů apod. Součástí náplně práce bude absolvování zahraniční stáže a aktivní účast na mezinárodních konferencích či obdobných akcích.

Kvalifikační požadavky:

 • Aktivní Ph.D. studium v instituci se sídlem na území ČR nebo pracovník do 7 let od udělení titulu Ph.D. či jeho zahraniční obdoby (úroveň 8 ISCED.
 • Oborové zaměření na IoT a bezdrátovou komunikaci.
 • Velmi dobrá znalost návrhu a vývoje embedded zařízení.
 • Zkušenosti s programování v C/C++.
 • Zkušenosti s modelováním v simulačním nástroji NS-3.
 • Kvalitní publikační výstupy, aktivní účast na odborných konferencích.
 • Výborné komunikační dovednosti, schopnost práce v týmu.
 • Pokročilá znalost anglického jazyka (min CAE nebo ekvivalent).

VUT v Brně nabízí:

 • Zajímavou práci v oblasti výzkumu bezdrátových technologií pro průmyslový internet věcí v rámci koncepce Průmysl 4.0.
 • Dlouhodobý zahraniční pobyt v týmu vysoce kvalifikovaných odborníků.
 • Vysoce profesionální tým kolegů, špičkové institucionální zázemí.
 • Smlouvu na dobu určitou s možností prodloužení, částečný pracovní úvazek.

Termín pro podání přihlášek do: 22. 1. 2018

Předpokládaný nástup: 1. 3. 2018

Bližší informace: Alice Navrátilová (e-mail: navratilovaal@feec.vutbr.cz)

Písemné přihlášky doplněné
- strukturovaným profesním životopisem (podepsaný) včetně přehledu publikační aktivity a citačního ohlasu, realizovaných výstupů výzkumu, mezinárodních zkušeností apod.
- kopie dokladů o dosazeném vzdělání (diplom nebo jeho nostrifikace, u Ph.D. studenta potvrzení o studiu)
- doporučení školitele v případě Ph.D. studenta (podepsané)
přijímá Personální oddělení děkanátu FEKT VUT v Brně, Technická 10, 616 00 Brno, tel. 541146345, zemanova@feec.vutbr.cz.

Zapsáno 20.12.2017


 

Děkanka Fakulty elektrotechniky a komunikačních technologií Vysokého učení technického v Brně vypisuje výběrové řízení na obsazení místa VÝZKUMNÝ A VÝVOJOVÝ PRACOVNÍK - JUNIOR (pro projekt CZ.02.2.69/0.0/0.0/16_027/0008371) pro Ústav telekomunikací .

Popis pracovní pozice:
Vybraný pracovník bude zapojen do výzkumné činnosti týmu se zaměřením na strojové učení a umělou inteligenci v oblasti aplikace hlubokých neuronových sítí při zpracování akustických signálů. Specificky pak na výzkum získávání informací z lidského hlasu, hudebních nahrávek, zvuků exteriérů (přírody, měst). Náplní pracovní pozice bude zpracovávat a statisticky vyhodnocovat akustické signály a připravovat data ke zpracování v masivně paralelizovaných systémech na GPU. Dále zkoumat metody hlubokého učení a vyhodnocovat jejich schopnost řešit daný problém. Matematicky formulovat a následně aplikovat nové architektury sítí s cílem optimalizace přesnosti výsledků a výpočetní rychlosti. Provádět introspekci natrénovaných sítí s cílem interpretace naučených vzorů. K výkonu vlastní vědecké práce patří publikace VaV výsledků, zapojení se do národních či mezinárodních výzkumných projektů apod. Součástí náplně práce bude rovněž absolvování zahraniční stáže a účast na odborné konferenci či obdobné akci.

Kvalifikační požadavky:

 • Aktivní Ph.D. studium v instituci se sídlem na území ČR nebo pracovník do 7 let od udělení titulu Ph.D. či jeho zahraniční obdoby (úroveň 8 ISCED).
 • Oborové zaměření na číslicové zpracování signálů a strojové učení.
 • Publikační výstupy v oblasti zpracování akustických signálů pomocí hlubokého učení.
 • Výborné komunikační dovednosti, schopnost práce v týmu.
 • Pokročilá znalost anglického jazyka (min CAE nebo ekvivalent).
 • Znalost OS Linux, jazyka Python a frameworků, Scipy, Keras, Tensorflow.

VUT v Brně nabízí:

 • Zajímavou práci v oblasti výzkumu umělé inteligence, dlouhodobý zahraniční pobyt.
 • Vysoce profesionální tým kolegů, špičkové institucionální zázemí.
 • Smlouvu na dobu určitou s možností prodloužení, plný pracovní úvazek.

Termín pro podání přihlášek do: 22. 1. 2018

Předpokládaný nástup: 1. 3. 2018

Bližší informace: Alice Navrátilová (e-mail: navratilovaal@feec.vutbr.cz)

Písemné přihlášky doplněné
- strukturovaným profesním životopisem (podepsaný) včetně přehledu publikační aktivity a citačního ohlasu, realizovaných výstupů výzkumu, mezinárodních zkušeností apod.
- kopie dokladů o dosazeném vzdělání (diplom nebo jeho nostrifikace, u Ph.D. studenta potvrzení o studiu)
- doporučení školitele v případě Ph.D. studenta (podepsané)
přijímá Personální oddělení děkanátu FEKT VUT v Brně, Technická 10, 616 00 Brno, tel. 541146345, zemanova@feec.vutbr.cz.

Zapsáno 20.12.2017


 

Příjímací řízení

V současné době žádné neprobíhá.


 
Δ  Nahoru