logo fakulty FEKT VUT v Brně
obr roh

Výběrové a přijímací řízení

Výběrové řízení


Děkan Fakulty elektrotechniky a komunikačních technologií Vysokého učení technického v Brně vypisuje výběrové řízení na obsazení místa vědeckého pracovníka se zaměřením na plazmovou fyziku na částečný úvazek pro Ústav teoretické a experimentální elektrotechniky FEKT VUT v Brně.

Požadujeme:

 • VŠ vzdělání v oboru plazmová fyzika, vědecká hodnost Ph.D. nebo CSc.,
 • rozsáhlé znalosti a publikační dovednosti v oblasti fyziky plazmatu,
 • zkušenosti s řešením projektů základního výzkumu plazmové fyziky a návazností na úpravy povrchů na úrovni nanometrů,
 • zkušenosti s plazmovými polymerizacemi a depozicemi tenkých vrstev, diagnostické metody plazmatu, plazmové úpravy nanovláken pro aplikaci nanopovrchů a predikce elektrochemických vlastností plazmou upravených objektů
 • znalost AJ na komunikativní úrovni slovem a písmem

Termín pro podání přihlášek do: 6.4.2018

Předpokládaný nástup v průběhu měsíce dubna 2018


Písemné přihlášky doplněné profesním strukturovaným životopisem s podrobným přehledem dosavadní praxe, kopiemi dokladů o dosaženém vzdělání a přehledem publikační činnosti přijímá Personální oddělení děkanátu FEKT VUT v Brně, Technická 10, 616 00 Brno, hovorakova@feec.vutbr.cz.

Zapsáno 9.3.2018


 

Děkan Fakulty elektrotechniky a komunikačních technologií Vysokého učení technického v Brně vypisuje výběrové řízení na obsazení pracovní pozice Specialista PR a marketingu pro vnější vztahy

Charakteristika práce:

 • návrh komplexní marketingové strategie, vytvoření jednotných identifikačních znaků (brand) fakulty a plánování PR aktivit,
 • odpovědnost za realizaci marketingových aktivit a dosažené výsledky,
 • vyhodnocení výsledků marketingových akcí, jejich následná optimalizace,
 • komunikace s médii a na sociálních sítích (Facebook, Twitter, Instagram),
 • správa obsahu webových stránek fakulty,
 • příprava tiskových materiálů,
 • spolupráce na organizaci akcí pro studenty a průmyslové partnery fakulty,
 • správa propagačních předmětů.

Požadujeme:

 • vysokoškolské vzdělání se zaměřením na PR a marketing,
 • praxe na obdobné pozici min. 2 roky,
 • schopnost systematické a pečlivé práce,
 • samostatnost, spolehlivost, odpovědnost,
 • výborné komunikační schopnosti (vč. písemného projevu),
 • organizační a koordinační schopnosti, flexibilitu,
 • výborná znalost kancelářských nástrojů (MS Office, Google dokumenty apod.),
 • znalost grafických programů (např. Adobe Indesign, Photoshop apod.) výhodou,
 • přehled v oblasti IT může být výhodou,
 • znalost AJ min. na úrovni B2,
 • občanskou bezúhonnost, etické chování.

Nabízíme:

 • zajímavou kreativní práci,
 • možnost seberealizace, uplatnění nápadů a znalostí,
 • zaměstnanecké benefity,
 • odpovídající finanční ohodnocení (osobní příplatek a bonusové odměny podle dosahovaných výsledků).

Předpokládaný nástup od 1. 5. 2018 nebo dle dohody

Termín pro podání přihlášek do: 20. 3. 2018 do 12 hod.

Výběr uchazeče:

První kolo výběrového řízení proběhne bez účasti uchazečů, v rámci prvního kola bude výběrová komise posuzovat zaslané materiály uchazečů.

Druhé kolo se uskuteční formou osobního pohovoru s vybranými uchazeči. O tom, zda byl uchazeč vybrán do druhého kola, bude informován telefonicky nebo prostřednictvím elektronické pošty.


Písemné přihlášky doplněné profesním strukturovaným životopisem s podrobným přehledem dosavadní praxe, úspěchů, znalostí a dovedností přijímá Personální oddělení děkanátu FEKT VUT v Brně, Technická 10, 616 00 Brno, skorpikova@feec.vutbr.cz.

Zapsáno 5.3.2018


 

Děkan Fakulty elektrotechniky a komunikačních technologií Vysokého učení technického v Brně vypisuje výběrové řízení na obsazení místa odborného asistenta se zaměřením na elektrické stroje a pohony pro Ústavu výkonové elektrotechniky a elektroniky FEKT VUT v Brně.

Požadujeme:

 • VŠ vzdělání v oboru elektrotechnika, vědecká hodnost Ph.D. nebo CSc.,
 • znalost problematiky návrhu, analýzy a optimalizace elektrických strojů,
 • celkové působení v zahraničí v rámci odborných pobytů alespoň 2 měsíce,
 • publikační činnost v oblasti elektrických strojů,
 • znalosti a zkušenosti s modelováním magnetických polí metodou konečných prvků,
 • znalosti a zkušenosti s programem Ansys Maxwell, Matlab a Matlab/Simulink,
 • zkušenosti s laboratorním měřením elektrických strojů,
 • zkušenosti s výukou studentů na VŠ,
 • znalost AJ na komunikativní úrovni slovem i písmem.

Předpokládaný nástup od 1. 4. 2018

Termín pro podání přihlášek do: 28. 3. 2018

Úvazek na dobu neurčitou.

Písemné přihlášky doplněné profesním strukturovaným životopisem, kopiemi dokladů o vzdělání a přehledem publikační činnosti přijímá Personální oddělení děkanátu FEKT VUT v Brně, Technická 10, 616 00 Brno, hovorakova@feec.vutbr.cz.

Zapsáno 5.3.2018


 

logo EU MSMT

Sdělení vyhlašovatele o počtu uchazečů přihlášených do výběrového řizení na obsazení pozice "POST-DOC RESEARCHER in the field of electrochemistry and energy storage systems"
Výsledky ...

Zapsáno 20.02.2018


 

Děkan Fakulty elektrotechniky a komunikačních technologií Vysokého učení technického v Brně vypisuje výběrové řízení na obsazení místa odborného asistenta se zaměřením na signálovou analýzu a zpracování dat na částečný úvazek pro Ústav teoretické a experimentální elektrotechniky FEKT VUT v Brně.

Požadujeme:

 • VŠ vzdělání v oboru elektrotechnika, vědecká hodnost Ph.D. nebo CSc,
 • znalost metod měření a analýzy signálů,
 • znalosti a zkušenosti s prací v oblasti návrhu měřicích systémů a software,
 • zkušenosti s 2D/3D CAD,
 • znalosti a zkušenosti v programování v MatLab a C/C++
 • znalost AJ na komunikativní úrovni slovem a písmem,
 • zkušenosti s výukou studentů na VŠ.

Předpokládaný nástup od 1. 4. 2018

Termín pro podání přihlášek do: 20. 3. 2018

Písemné přihlášky doplněné profesním strukturovaným životopisem, kopiemi dokladů o vzdělání a přehledem publikační činnosti přijímá Personální oddělení děkanátu FEKT VUT v Brně, Technická 10, 616 00 Brno, tel. 541146345, hovorakova@feec.vutbr.cz.

Zapsáno 19.2.2018


 

Děkan Fakulty elektrotechniky a komunikačních technologií Vysokého učení technického v Brně vypisuje interní výběrové řízení na obsazení funkce vedoucí Ústavu jazyků.

Nezbytné předpoklady:

 • akademický nebo vědecko-výzkumný pracovník,
 • manažerské zkušenosti nebo vzdělání,
 • zkušenost s vedením kolektivu, rozpočtem pracoviště, administrací projektů, jasná vize budoucnosti ústavu,
 • anglický jazyk na výborné komunikativní úrovni.

Zkušenosti s řízením vědeckopedagogického týmu na akademickém pracovišti jsou vítány. Předpokládá se osobní vystoupení kandidáta před výběrovou komisí, kde uchazeč bude prezentovat svoji koncepci řízení a rozvoje ústavu.

Předpokládaný nástup od 1. 4. 2018

Termín pro podání přihlášek do: 13. 3. 2018

Písemné přihlášky doplněné profesním strukturovaným životopisem, kopiemi dokladů o vzdělání a přehledem publikační činnosti a přehledem výsledků vědecké a pedagogické práce, včetně soupisu získaných projektů a grantů přijímá Personální oddělení děkanátu FEKT VUT v Brně, Technická 10, 616 00 Brno, tel. 541146345, hovorakova@feec.vutbr.cz.

Zapsáno 9.2.2018


 

logo EU MSMT

Rozhodnutí o konečném výběru uchazečů na pozice výzkumných a vývojových pracovniků - juniorů v rámci výběrových řízení konaných dne 26. 1. 2018
Výsledky ...

Zapsáno 06.02.2018


 

logo EU MSMT

Sdělení o počtu uchazečů výběrového řízení na výzkumného a vývojového pracovníka - juniora
Výsledky ...

Zapsáno 29.01.2018


 

Příjímací řízení

V současné době žádné neprobíhá.


 
Δ  Nahoru