logo fakulty FEKT VUT v Brně
obr roh

Výběrové a přijímací řízení

Výběrové řízení


Jmenování komise výběrových řízení na obsazení pozic
VÝZKUMNÝCH A VÝVOJOVÝCH PRACOVNÍKŮ
na Fakultě elektrotechniky a komunikačních technologií VUT

Více informací ...

Zapsáno 18.9.2018


 

Jmenování komise výběrových řízení na obsazení pozic
VÝZKUMNÝCH A VÝVOJOVÝCH PRACOVNÍKŮ
na Fakultě elektrotechniky a komunikačních technologií VUT

Více informací ...

Zapsáno 18.9.2018


 

Sdělení o počtu uchazečů přihlášených do výběrového řízení na obsazení pozice
VÝZKUMNÝ A VÝVOJOVÝ PRACOVNÍK - SENIOR v oblasti počítačového vidění a strojového učení
na Fakultě elektrotechniky a komunikačních technologií VUT

Více informací ...

Zapsáno 18.9.2018


 

Sdělení o počtu uchazečů přihlášených do výběrového řízení na obsazení pozice
VÝZKUMNÝ A VÝVOJOVÝ PRACOVNÍK - SENIOR v oblasti analogových systémů neceločíselného řádu
na Fakultě elektrotechniky a komunikačních technologií VUT

Více informací ...

Zapsáno 18.9.2018


 

Dean of Faculty of Electrical Engineering, Brno University of Technology, hereby invites excellent scientists to apply for a POST-DOC RESEARCHER position in computer science and mathematics
(projekt CZ.02.2.69/0.0/0.0/16_027/0008371)

Description:

The Post-Doc Researcher position is open in computer science and mathematics. The main aim of the research will be in the fundamental area of cryptography (elliptic curves, protocols development, primitives testing). The research includes also the practical outputs of the work such as publications in the top technical-scientific journals and conferences (at least one submitted joint conference paper WoS/Scopus and one impact factor paper in the Q2 or higher, SJR ranking). Therefore, the work focuses on the area of security of low-power networks and solutions. Last but not least, the successful candidate should demonstrate his/her excellence in the field of cryptography, communication technologies, computer network, and mathematics.

Qualification:

 • A Ph.D. degree or an equivalent (ISCED 8) awarded within the last seven years
 • Publication record: within the last 3 years, at least 5 publications* registered in Thomson Reuters Web of Science or Scopus databases (*accepted publication types: articles, books, book chapters, letters or reviews).
 • holder of at least one professional course certificate in telecommunication, mathematics or cryptography.
 • involvement in at least two international or national grant in the last five years
 • at least one international exchange stay in the last five years
 • min. H-index 1 (Web of Science) and 2 (Scopus)
 • working experience for at least two whole years in the last three in the field of research, outside the Czech Republic and with a working time of at least 0.5 full-time equivalent
 • excellent communication skills and an ability to collaborate with the interdisciplinary team (English)
 • expertise in cryptography, communication technologies, computer network, and mathematics.

BUT offers the opportunity to gain:

 • Diverse and challenging work in an excellent research environment.
 • A highly professional team and pleasant working environment.
 • An inspiring, internationalized environment.
 • A possible tenure track with an initial appointment for a fixed term.

Anticipated start date: October 2018

Application should include:

 • A professional CV (signed) including a summary of work experience, publication activity and citations, H-index, list of research products, involvement in research grants, international experience, etc.
 • Document(s) proving activities outside the Czech Republic for two years in the last three years (or declaration).
 • Diploma (or recognition).
 • Contact information on at least three referees

The submission date is 22. 9. 2018


Contact for submitting the application:
HR and Legal Department FEEC BUT, Technická 3058/10, 61600 Brno, Czech Republic Mrs. Jana Škorpíková: skorpikova@feec.vutbr.cz ; +420 54114 6345

A review of applications will commence immediately after the deadline.

Further information and initial enquiries:
Mrs. Alice Navrátilová, e-mail: navratilovaal@feec.vutbr.cz

Zapsáno 7.9.2018


 

Děkan Fakulty elektrotechniky a komunikačních technologií VUT v Brně vypisuje výběrové řízení na obsazení pracovní pozice VÝZKUMNÝ A VÝVOJOVÝ PRACOVNÍK SENIOR v oblasti analogových systémů neceločíselného řádu
(projekt CZ.02.2.69/0.0/0.0/16_027/0008371)

Pracoviště: Ústav telekomunikací

Popis pracovní pozice:

Vybraný pracovník bude zapojen do výzkumné činnosti týmu na University of Calgary, Dept. of Electrical and Computer Engineering vedeného prof. B. Maundym zaměřeného na výzkum a vývoj analogových systémů v dynamicky se rozvíjející vědecké oblasti neceločíselného řádu a perspektivních aktivních funkčních bloků. Hlavním cílem je základní výzkum v oblasti pokročilých koncepcí perspektivních nekonvenčních obvodů s minimální konfigurací, přičemž značná pozornost bude věnována vývoji lineárních/nelineárních aplikací neceločíselného řádu např. kmitočtových filtrů, emulátorů akumulačních prvků, oscilátorů apod. Náplní práce dále bude analýza metod aproximace impedance neceločíselného řádu a jejich využití v různých vědních oborech.

K výkonu vlastní vědecké práce patří publikace VaV výsledků v časopisech, zapojení se do národních či mezinárodních výzkumných projektů apod. Součástí náplně práce bude absolvování zahraniční stáže a účast na konferenci či obdobné akci.

Kvalifikační požadavky:

 • min 7 let od udělení titulu Ph.D., či jeho zahraniční obdoby (úroveň 8 ISCED)
 • min tři publikační výstupy během posledních 5 let, evidované v databázi Thomson Reuters Web of Science, Scopus, ERIH PLUS, typ "article, book, book chapter, letter, review"
 • H-index 15 či vyšší
 • podíl na min jednom mezinárodních/národních grantu za posledních 5 let, na pozici řešitele/spoluřešitele, mimo interní granty instituce
 • oborové zaměření na analogové zpracování signálů a výzkum systémů neceločíselného řádu
 • aktivní účast na prestižních odborných konferencích,
 • členství v programových výborech konferencí či redakčních radách časopisů (např. IEEE, World Scientific Publishing apod.), získaná ocenění či uznání vědeckou komunitou
 • pokročilá znalost anglického jazyka (min CAE nebo ekvivalent)

Nabízíme:

 • zajímavou práci v oblasti výzkumu analogových systémů neceločíselného řádu, dlouhodobý zahraniční pobyt
 • profesionální tým kolegů, špičkové institucionální zázemí
 • smlouvu na dobu určitou s možností prodloužení, částečný pracovní úvazek

Předpokládaný nástup: leden 2019

Povinné doloži:

 • strukturovaný profesní životopis (podepsaný) včetně přehledu publikační aktivity a citačního ohlasu, realizovaných výstupů výzkumu, mezinárodních zkušeností, H-index apod.
 • kopie dokladů o dosaženém vzdělání (diplom nebo jeho nostrifikace)
 • podíl na řešení národních/mezinárodních grantů za posledních 5 let

Termín pro podání přihlášek: 16. 9. 2018


Písemné přihlášky přijímá: Personální oddělení FEKT VUT v Brně, Technická 3058/10, 61600 Brno, Jana Škorpíková: skorpikova@feec.vutbr.cz ; +420 54114 6345

Bližší informace: Alice Navrátilová, e-mail: navratilovaal@feec.vutbr.cz

Zapsáno 31.8.2018


 

Děkan Fakulty elektrotechniky a komunikačních technologií VUT v Brně vypisuje výběrové řízení na obsazení pracovní pozice VÝZKUMNÝ A VÝVOJOVÝ PRACOVNÍK SENIOR v oblasti počítačového vidění a strojového učení
(projekt CZ.02.2.69/0.0/0.0/16_027/0008371)

Pracoviště: Ústav automatizace a měřicí techniky

Popis pracovní pozice:

Vybraný pracovník bude zapojen do výzkumné činnosti týmu Computer Vision Lab na TU Wien Faculty of Informatics vedeného prof. R. Sablatnikem zaměřeného na výzkum v oblastech Object Recognition, Document Analysis, Video Analysis a 3D Vision. Náplní pracovní pozice bude výzkum, návrh, implementace a publikace metod rozpoznávání objektu (zejména Large Scale a Content-Based) s využitím strojového učení aplikovaného v počítačovém a strojovém vidění, včetně metod extrakce příznaků pro adaptivní nástroje klasifikace učení s učitelem i bez učitele.

K výkonu vlastní vědecké práce patří publikace VaV výsledků v časopisech v oblasti počítačového vidění, strojového učení, rozpoznávání a rozpoznávání vzoru (např. International Journal of Machine Learning and Cybernetics, Computer Vision and Image Understanding , Pattern Recognition Letters aj.) a zapojení se do národních či mezinárodních výzkumných projektů apod.

Součástí náplně práce bude absolvování zahraniční stáže a účast na mezinárodní konferenci, workshopu či semináři.

Kvalifikační požadavky:

 • min 7 let od udělení titulu Ph.D., či jeho zahraniční obdoby (úroveň 8 ISCED)
 • min tři publikační výstupy během posledních 5 let, evidované v databázi Thomson Reuters Web of Science, Scopus, ERIH PLUS, typ "article, book, book chapter, letter, review"
 • H-index 5 či vyšší
 • podíl na min dvou mezinárodních/národních grantech za posledních 5 let, na pozici řešitele/spoluřešitele, mimo interní granty instituce
 • min pět publikačních výstupů za posledních 5 let, na mezinárodních konferencích (indexovaných v databázi Thomson Reuters Web of Science nebo Scopus) z oblasti počítačového vidění a strojového učení
 • aplikační výstupy ve formě patentů, funkčních vzorků, software nebo ověřených technologií
 • oborové zaměření na technickou kybernetiku a zkušenosti s vývojem aplikací strojového vnímání nebo strojového učení včetně znalosti implementačních nástrojů (RapidMiner, Matlab, Halcon
 • členství v technických či programových komisích mezinárodních konferencí
 • pokročilá znalost anglického jazyka (min FCE nebo ekvivalent)

Nabízíme:

 • práci v oblasti výzkumu algoritmů a metod strojového učení v počítačovém vidění a strojovém vnímání, dlouhodobý zahraniční pobyt
 • profesionální tým kolegů, špičkové institucionální zázemí
 • smlouvu na dobu určitou s možností prodloužení, částečný pracovní úvazek

Předpokládaný nástup: říjen 2018

Povinné doloži:

 • strukturovaný profesní životopis (podepsaný) včetně přehledu publikační aktivity a citačního ohlasu, realizovaných výstupů výzkumu, mezinárodních zkušeností, H-index apod.
 • kopie dokladů o dosaženém vzdělání (diplom nebo jeho nostrifikace)
 • podíl na řešení národních/mezinárodních grantů za posledních 5 let

Termín pro podání přihlášek: 16. 9. 2018


Písemné přihlášky přijímá: Personální oddělení FEKT VUT v Brně, Technická 3058/10, 61600 Brno, Jana Škorpíková: skorpikova@feec.vutbr.cz ; +420 54114 6345

Bližší informace: Alice Navrátilová, e-mail: navratilovaal@feec.vutbr.cz

Zapsáno 30.8.2018


 

Rozhodnutí o konečném výběru uchazeče na pozici
VÝZKUMNÝ A VÝVOJOVÝ PRACOVNÍK - JUNIOR v oblasti modelování systémů zlomkového řádu
na Fakultě elektrotechniky a komunikačních technologií VUT

Více informací ...

Zapsáno 3.8.2018


 

Rozhodnutí o konečném výběru uchazeče na pozici
VÝZKUMNÝ A VÝVOJOVÝ PRACOVNÍK - JUNIOR v oblasti analýzy a zpracování genomických a transkriptomických dat
na Fakultě elektrotechniky a komunikačních technologií VUT

Více informací ...

Zapsáno 3.8.2018


 

Sdělení o počtu uchazečů přihlášených do výběrového řízení na obsazení pozice
VÝZKUMNÝ A VÝVOJOVÝ PRACOVNÍK - JUNIOR v oblasti modelování systémů zlomkového řádu
na Fakultě elektrotechniky a komunikačních technologií VUT

Více informací ...

Zapsáno 2.8.2018


 

Sdělení o počtu uchazečů přihlášených do výběrového řízení na obsazení pozice
VÝZKUMNÝ A VÝVOJOVÝ PRACOVNÍK - JUNIOR v oblasti analýzy a zpracování genomických a transkriptomických dat
na Fakultě elektrotechniky a komunikačních technologií VUT

Více informací ...

Zapsáno 2.8.2018


 

Rozhodnutí o konečném výběru uchazeče na pozici
VÝZKUMNÝ A VÝVOJOVÝ PRACOVNÍK - SENIOR v oblasti počítačového vidění a strojového učení
na Fakultě elektrotechniky a komunikačních technologií VUT

Více informací ...

Zapsáno 30.7.2018


 

Rozhodnutí o konečném výběru uchazeče na pozici
POST-DOC RESEARCHER in modelling of processes for dynamic radio spectrum
na Fakultě elektrotechniky a komunikačních technologií VUT

Více informací ...

Zapsáno 27.7.2018


 

Rozhodnutí o konečném výběru uchazeče na pozici
SENIOR RESEARCHER in modelling of dynamic processes in modern network architectures
na Fakultě elektrotechniky a komunikačních technologií VUT

Více informací ...

Zapsáno 27.7.2018


 

Děkan Fakulty elektrotechniky a komunikačních technologií VUT v Brně vypisuje výběrové řízení na obsazení pracovní pozice akademický pracovník - docent , Ústav telekomunikací, úvazek 16 hod. týdně (40 %) se znalostmi z oboru matematické analýzy provozu datových sítí.

Popis pozice a náplň práce:

 • akademická pozice docent,
 • výuka kurzů v doktorském studijním programu Teleinformatika, vyučované v angličtině,
 • podpora při přípravě a realizaci zejména mezinárodních grantových projektů z oblasti telekomunikací.

Požadujeme:

 • univerzitní vzdělání v oboru elektrotechniky, telekomunikací, datových sítí nebo v příbuzných oborech,
 • pedagogická hodnost docent
 • doložené aktivity a znalosti v oblasti matematiky, statistiky, provozu sítí, datové komunikace,
 • schopnost tvůrčí pedagogické a výzkumné práce na univerzitě,
 • zkušenosti s univerzitní výukou studentů,
 • znalost anglického jazyka na výborné úrovni, C2 dle CEFR,
 • praxe v oboru min. 5 let.

Předpokládaný nástup: 1. září 2018 nebo dohodou

Termín pro podání přihlášek: 25. srpna 2018


Přihlášky doplněné strukturovaným životopisem, popisem výzkumných zájmů, přehledem publikační činnosti a kopiemi dokladů o vzdělání a dosažených vědeckých a pedagogických hodnostech přijímá: Personální oddělení FEKT VUT v Brně, Technická 3058/10, 61600 Brno Jana Škorpíková: skorpikova@feec.vutbr.cz ; +420 54114 6345

Zapsáno 18.7.2018


 

Děkan Fakulty elektrotechniky a komunikačních technologií VUT v Brně vypisuje výběrové řízení na obsazení pracovní pozice akademický pracovník - odborný asistent , Ústav telekomunikací, úvazek 10 hod. týdně (25 %) se znalostmi z oboru počítačových sítí, datové komunikace a komunikačních systémů

Popis pozice a náplň práce:

 • akademická pozice odborný asistent,
 • výuka kurzů v bakalářském studijním programu Telekomunikační a informační systémy,
 • podpora při přípravě a realizaci národních a mezinárodních grantových projektů z oblasti počítačových sítí.

Požadujeme:

 • univerzitní vzdělání v oboru elektrotechniky, telekomunikací, datových sítí nebo v příbuzných oborech,
 • vědecká hodnost Ph.D. nebo CSc.,
 • doložená významná publikační činnost v oboru telekomunikací v impaktovaných časopisech či WOS,
 • schopnost tvůrčí pedagogické a výzkumné práce na univerzitě,
 • zkušenosti s univerzitní výukou studentů,
 • znalost anglického jazyka na komunikativní úrovni,
 • praxe v oboru min. 5 let.

Předpokládaný nástup: 1. září 2018 nebo dohodou

Termín pro podání přihlášek: 25. srpna 2018


Přihlášky doplněné strukturovaným životopisem, popisem výzkumných zájmů, přehledem publikační činnosti a kopiemi dokladů o vzdělání a dosažených vědeckých a pedagogických hodnostech přijímá: Personální oddělení FEKT VUT v Brně, Technická 3058/10, 61600 Brno Jana Škorpíková: skorpikova@feec.vutbr.cz ; +420 54114 6345

Zapsáno 18.7.2018


 

Děkan Fakulty elektrotechniky a komunikačních technologií VUT v Brně vypisuje výběrové řízení na obsazení pracovní pozice akademický pracovník - docent , Ústav telekomunikací, úvazek 20 hod. týdně (50 %) se znalostmi z oboru mobilních komunikací.

Popis pozice a náplň práce:

 • akademická pozice docent,
 • výuka kurzů v magisterském studijním programu Telekomunikační a informační technologie,
 • podpora při přípravě a realizaci národních a mezinárodních grantových projektů z oblasti telekomunikací.

Požadujeme:

 • univerzitní vzdělání v oboru elektrotechniky, telekomunikací, datových sítí nebo v příbuzných oborech,
 • pedagogická hodnost docent
 • doložená významná publikační činnost v oboru telekomunikací v impaktovaných časopisech či WOS,
 • schopnost tvůrčí pedagogické a výzkumné práce na univerzitě,
 • zkušenosti s univerzitní výukou studentů,
 • znalost anglického jazyka na komunikativní úrovni,
 • praxe v oboru min. 5 let

Předpokládaný nástup: 1. září 2018 nebo dohodou

Termín pro podání přihlášek: 25. srpna 2018


Přihlášky doplněné strukturovaným životopisem, popisem výzkumných zájmů, přehledem publikační činnosti a kopiemi dokladů o vzdělání a dosažených vědeckých a pedagogických hodnostech přijím: Personální oddělení FEKT VUT v Brně, Technická 3058/10, 61600 Brno Jana Škorpíková: skorpikova@feec.vutbr.cz ; +420 54114 6345

Zapsáno 18.7.2018


 

Děkan Fakulty elektrotechniky a komunikačních technologií VUT v Brně vypisuje výběrové řízení na obsazení pracovní pozice VÝZKUMNÝ A VÝVOJOVÝ PRACOVNÍK - JUNIOR v oblasti modelování systémů zlomkového řádu
(projekt CZ.02.2.69/0.0/0.0/16_027/0008371)

Pracoviště: Ústav automatizace a měřicí techniky

Popis pracovní pozice:

Vybraný pracovník bude zapojen do výzkumné činnosti týmu na Ústave riadenia a informatizácie výrobných procesov na Fakultě bánictva, ekológie, riadenia a geotechnológií na Technické univerzitě v Košiciach. Výzkumný a vývojový pracovník bude pod vedením prof. Podlubného.

Náplní pracovní pozice bude výzkum a vývoj v oblasti využití ortogonálních funkcí pro modelování LTI SISO systémů zlomkového řádu.

K výkonu vlastní vědecké práce patří publikace VaV výsledků a zapojení se do národních či mezinárodních výzkumných projektů apod. Součástí náplně práce bude absolvování zahraniční stáže a účast na konferenci či obdobné akci.

Kvalifikační požadavky:

 • Aktivní Ph.D. studium v instituci se sídlem na území ČR nebo pracovník do 7 let od udělení titulu Ph.D. či jeho zahraniční obdoby (úroveň 8 ISCED).
 • Oborové zaměření na elektrotechniku a automatizaci v oblasti modelování systémů zlomkového řádu.
 • Alespoň dvě publikace v národních či mezinárodních konferencích v oblasti související s ortogonálními funkcemi, nebo systémy zlomkového řádu.
 • Výborné komunikační dovednosti, schopnost práce v týmu.
 • Znalost anglického jazyka.

Nabízíme:

 • Zajímavou práci a výzkum a vývoj v oblasti modelování systémů zlomkového řádu pomocí ortogonálních funkcí, dlouhodobý zahraniční pobyt.
 • Vysoce profesionální tým kolegů, špičkové institucionální zázemí.
 • Smlouvu na dobu určitou s možností prodloužení, částečný pracovní úvazek.

Předpokládaný nástup: září 2018

Povinné doložit:

 • Strukturovaný profesní životopis (podepsaný) včetně přehledu publikační aktivity a citačního ohlasu, realizovaných výstupů výzkumu, mezinárodních zkušeností apod.
 • Kopie dokladů o dosaženém vzdělání (diplom nebo jeho nostrifikace, u Ph.D. studenta potvrzení o studiu).
 • Doporučení školitele v případě Ph.D. studenta (podepsané).

Termín pro podání přihlášek: 1. 8. 2018


Písemné přihlášky přijímá: Personální oddělení FEKT VUT v Brně, Technická 3058/10, 61600 Brno Jana Škorpíková: skorpikova@feec.vutbr.cz ; +420 54114 6345

Bližší informace: Alice Navrátilová (navratilovaal@feec.vutbr.cz; +420 54114 6358)

Zapsáno 17.7.2018


 

Děkan Fakulty elektrotechniky a komunikačních technologií VUT v Brně vypisuje výběrové řízení na obsazení pracovní pozice VÝZKUMNÝ A VÝVOJOVÝ PRACOVNÍK - JUNIOR v oblasti analýzy a zpracování genomických a transkriptomických dat
(projekt CZ.02.2.69/0.0/0.0/16_027/0008371)

Pracoviště: Ústav biomedicínského inženýrství

Popis pracovní pozice:

Vybraný pracovník bude zapojen do výzkumné činnosti týmu se zaměřením na zpracování a analýzu genomických a transkriptomických dat, především ze sekvenace DNA a RNA a odvození genových regulačních sítí s využitím nástrojů dolování dat a strojového učení.

Náplní pracovní pozice bude výzkum a vývoj v oblasti genových regulačních sítí solventogenních bakterií rodu Clostridium se zaměřením na netypový kmen C. beijerinckii NRRL B-598 a efektivní využití strojového učení pro odvození vztahů v rámci genových regulačních sítí.

K výkonu vlastní vědecké práce patří publikace VaV výsledků, spolupráce se zahraničními výzkumnými týmy a zapojení do národních či mezinárodních výzkumných projektů.

Součástí náplně práce bude absolvování zahraniční stáže a účast na konferenci či obdobné akci.

Kvalifikační požadavky:

 • Aktivní Ph.D. studium v instituci se sídlem na území ČR nebo pracovník do 7 let od udělení titulu Ph.D. či jeho zahraniční obdoby (úroveň 8 ISCED).
 • Oborové zaměření na informatiku, oblast bioinformatiky.
 • Publikační výstupy, aktivní účast na odborných konferencích, h-index v oblasti bioinformatiky minimálně 6 (WoS).
 • Výborné komunikační dovednosti, schopnost práce v týmu.
 • Pokročilá znalost anglického jazyka podložená certifikátem na úrovni C1 nebo vyšší dle společného evropského referenčního rámce, např. Cambridge English: Advanced (CAE).
 • Předchozí zkušenosti z oblasti zpracování sekvenačních dat.
 • Pokročilá znalost jazyka R/Bioconductor a výpočtů pomocí dávkových skriptů v plánovacím prostředí PBS Professional.

Nabízíme:

 • Zajímavou práci a výzkum a vývoj v oblasti zpracování sekvenačních dat, dlouhodobý zahraniční pobyt.
 • Vysoce profesionální tým kolegů, špičkové institucionální zázemí.
 • Smlouvu na dobu určitou s možností prodloužení, částečný pracovní úvazek.

Předpokládaný nástup: září 2018

Povinné doložit:

 • Strukturovaný profesní životopis (podepsaný) včetně přehledu publikační aktivity a citačního ohlasu, realizovaných výstupů výzkumu, mezinárodních zkušeností apod.
 • Kopie dokladů o dosaženém vzdělání (diplom nebo jeho nostrifikace, u Ph.D. studenta potvrzení o studiu).
 • Doporučení školitele v případě Ph.D. studenta (podepsané).

Termín pro podání přihlášek: 1. 8. 2018


Písemné přihlášky přijímá: Personální oddělení FEKT VUT v Brně, Technická 3058/10, 61600 Brno Jana Škorpíková: skorpikova@feec.vutbr.cz ; +420 54114 6345

Bližší informace: Alice Navrátilová (navratilovaal@feec.vutbr.cz; +420 54114 6358)

Zapsáno 17.7.2018


 

Děkan Fakulty elektrotechniky a komunikačních technologií VUT v Brně vypisuje výběrové řízení na obsazení místa akademického pracovníka - odborného asistenta pro Ústav elektroenergetiky FEKT VUT v Brně

Požadujeme:

 • VŠ vzdělání elektrotechnického směru,
 • vědecká hodnost Ph.D.,
 • znalost problematiky obnovitelných zdrojů energie a hybridních systémů na pokročilé úrovni,
 • pokročilá znalost problematiky akumulace elektrické energie, různých typů energetických akumulačních systémů a možností jejich využití v elektrizační soustavě,
 • zkušenosti s tvorbou simulačních počítačových modelů energetických systémů s akumulací,
 • pokročilé znalosti práce s výpočetní technikou a měřicími zařízeními,
 • pokročilá znalost OS Windows, MS Office, Matlab, Matlab Simulink, Homer, AutoCAD,
 • základní znalost softwarových nástrojů Neplan, ETAP a PSCAD,
 • řidičský průkaz sk. B,
 • znalost AJ min. na úrovni B2

Nabízíme:

 • práci na plný pracovní úvazek,
 • pružnou pracovní dobu,
 • zázemí významné stabilní instituce

Předpokládaný nástup: 1. 9. 2018

Termín pro podání přihlášek: 17.8.2018


Písemné přihlášky doplněné profesním životopisem, kopiemi dokladů o vzdělání a přehledem publikační činnosti přijímá Personální oddělení děkanátu FEKT VUT v Brně, Technická 10, 616 00 Brno, tel. 541146345, Jana Škorpíková: skorpikova@feec.vutbr.cz ; +420 54114 6345

Zapsáno 17.7.2018


 

Sdělení o počtu uchazečů přihlášených do výběrového řízení na obsazení pozice
SENIOR RESEARCHER in modelling of dynamic processes in modern network architectures
na Fakultě elektrotechniky a komunikačních technologií VUT

Více informací ...

Zapsáno 11.7.2018


 

Sdělení o počtu uchazečů přihlášených do výběrového řízení na obsazení pozice
POST-DOC RESEARCHER in modelling of processes for dynamic radio spectrum sharing in modern wireless systems
na Fakultě elektrotechniky a komunikačních technologií VUT

Více informací ...

Zapsáno 11.7.2018


 

Rozhodnutí o konečném výběru uchazeče na pozici
SENIOR RESEARCHER in mathematics
na Fakultě elektrotechniky a komunikačních technologií VUT
v rámci výběrových řízení konaných dne 27. 6. 2018

Více informací ...

Zapsáno 4.7.2018


 

Děkan Fakulty elektrotechniky a komunikačních technologií VUT v Brně vypisuje výběrové řízení na obsazení pracovní pozice Pracovník/pracovnice projektové podpory

Popis pozice a náplň práce:

 • asistence projektovému a finančnímu manažerovi ve výzkumných a vývojových projektech,
 • administrativní podpora pro běžné činnosti vědeckého oddělení fakulty,
 • podpora při přípravě a realizaci národních a mezinárodních grantových projektů,
 • vyhledávání projektových příležitostí,
 • organizační zabezpečení aktivit projektů - komunikace s řešiteli projektů a jejich poskytovateli,
 • spolupráce při auditech a kontrolách projektů.

Kvalifikační požadavky:

 • min. SŠ vzdělání v oblasti administrativní a organizační činnost v ekonomických či obchodně podnikatelských subjektech (lze i absolvent/ka)
 • komunikativní znalost anglického jazyka slovem i písmem
 • pokročilá znalost práce na PC (MS Office)
 • velmi dobré komunikační schopnosti, spolehlivost, systematičnost, organizační schopnosti, odolnost vůči stresu a ochota učit se nové věci, schopnost pracovat v týmu
 • obecné povědomí o grantových možnostech ve vědě a výzkumu, a zkušenosti s přípravou a realizací výzkumných a obdobných projektů výhodou
 • znalost MS Sharepoint a SAP výhodou.

Nabízíme:

 • zajímavou, odpovědnou práci v prostředí univerzity a podpory výzkumné a vzdělávací činnosti,
 • inspirující a dynamické prostředí,
 • možnost uplatnit vlastní kreativitu,
 • zaměstnanecké benefity (příspěvky na stravu, 6 týdnů dovolené, částečně flexibilní pracovní dobu, penzijní připojištění),
 • možnost dalšího rozvoje prostřednictvím kurzů pro zaměstnance

Předpokládaný nástup: ihned nebo dohodou

Termín pro podání přihlášek: 25. července 2018


Přihlášky formou motivačního dopisu společně se strukturovaným životopisem přijímá: Personální oddělení FEKT VUT v Brně, Technická 3058/10, 61600 Brno Jana Škorpíková: skorpikova@feec.vutbr.cz ; +420 54114 6345

Zapsáno 28.6.2018


 

logo EU MSMT

Dean of Faculty of Electrical Engineering, Brno University of Technology, hereby invites excellent scientists to apply for a SENIOR RESEARCHER position in modelling of dynamic processes in modern network architectures
(projekt CZ.02.2.69/0.0/0.0/16_027/0008371)

Description:

The Senior Researcher position is open in the field of modelling of dynamic processes in modern network architectures with the focus on the evaluation of quality of service and user experience in the 5G and beyond wireless systems.

The research includes the theoretical state-of-the-art analysis as well as research of new algorithms for dynamic reservation and sharing of network resources in next-generation cellular systems. The Senior Researcher will be closely cooperating with the advanced wireless research team at Department of Telecommunications, FEEC BUT and jointly investigating the applicability of next-generation wireless technologies in various scenarios and the potential for their performance optimization.

The successful candidate should demonstrate his/her excellence in the area of wireless access networks, queuing theory, analytical modelling of network traffic and signal propagation in mobile systems, as well as performance analysis of modern network services.

Qualification:

 • A Ph.D. or its equivalent (ISCED 8) awarded minimum seven years ago.
 • Publication record: at least 10 publications* in the field of analytical evaluation and modelling of services in modern networks within last 5 years, registered in Thomson Reuters Web of Science, Scopus or ERIH PLUS databases (*accepted publication types: articles, books, book chapters, letters and reviews).
 • Min H-index value 5 (Web of Science or Scopus)
 • Principal investigator or co-investigator of at least one international or national grant within the last 5 years.
 • Working experience of at least 2 of the last 3 years in the area of communication technologies, outside the Czech Republic and with workload of at least 0.5 FTE.
 • Excellent communication skills and the ability to collaborate in an interdisciplinary team.
 • Expertise in the field of communication technologies, mobile communication systems and network services provisioning.
 • Strong mathematical background including queuing theory, Markov chains and advanced statistical modelling with the focus on wireless communication systems.
 • Experience in the research of 4G/5G radio access networks.

We offer the opportunity to gain:

 • Diverse and challenging work in excellent research environment.
 • A highly professional team and pleasant working environment.
 • An inspiring, internationalised environment.
 • A possible tenure track with an initial appointment for fixed term.

Anticipated start date: September, 2018

The application should include:

 • A professional CV (signed) including a summary of work experience, publication activity and citations, list of research products, H-index, participation in research grants, international collaboration, etc.
 • Document(s) proving activities outside the Czech Republic for two years in the last three years (or declaration)
 • Ph.D. diploma (or recognition) copy
 • Contact information of at least three referees.

The submission date: July 8, 2018


Contact for submitting the application: HR and Legal Department FEEC BUT, Technická 3058/10, 61600 Brno Jana Škorpíková: skorpikova@feec.vutbr.cz ; +420 54114 6345

A review of applications will commence immediately after the deadline.

Further information and initial enquiries: Alice Navrátilová (navratilovaal@feec.vutbr.cz; +420 54114 6358)

Zapsáno 20.6.2018


 

logo EU MSMT

Dean of Faculty of Electrical Engineering, Brno University of Technology, hereby invites excellent scientists to apply for a POST-DOC RESEARCHER position in modelling of processes for dynamic radio spectrum sharing in modern wireless systems
(projekt CZ.02.2.69/0.0/0.0/16_027/0008371)

Description:

The postdoc researcher position is open in the field of the 5th generation (5G) wireless systems with a narrow focus on analytical modelling of efficient utilization and sharing of radio spectrum.

The research includes the analytical modelling and experimental verification of different aspects of radio spectrum management techniques in 5G and beyond wireless networks including those working in mmWave frequency band. The Post-Doc Researcher will be closely cooperating with the team at Department of Telecommunications, FEEC BUT and jointly investigating the applicability of modern spectrum sharing technologies in various scenarios.

The successful candidate should demonstrate his/her excellence in the domain of wireless communication technologies with the strong focus on analytical modelling, simulation and experimental research of spectrum management in cellular systems.

Qualification:

 • A Ph.D. degree or an equivalent (ISCED 8) awarded within the last seven years.
 • Publication record: within the last 3 years, at least 10 publications* in the field of communication technologies and mathematics, registered in Thomson Reuters Web of Science or Scopus databases. (*accepted publication types: articles, books, book chapters, letters or reviews). The applicant must be the principal author of at least 2 publications in peer reviewed journals.
 • Involvement in at least one international or national grant within the last 5 years.
 • Working experience of at least 2 of the last 3 years in field of communication technologies and mathematics, outside the Czech Republic and with workload of at least 0.5 FTE.
 • Excellent communication skills and the ability to collaborate in an interdisciplinary team.
 • Expertise in the field of analytical modelling, simulation and experimental research of modern wireless communication technologies working in the frequency band below and above 6 GHz.
 • Experience in the research of 4G/5G radio access networks.
 • Strong mathematical background including queuing theory, Markov chains and advanced statistical modelling with the focus on wireless communication systems.

We offer the opportunity to gain:

 • Diverse and challenging work in excellent research environment.
 • A highly professional team and pleasant working environment.
 • An inspiring, internationalised environment.
 • A possible tenure track with an initial appointment for fixed term.

Anticipated start date: September, 2018

The application should include:

 • A professional CV including a summary of work experience, publication activity and citations, H-index, list of research products, involvement in research grants, international experience, etc.
 • Document(s) proving activities outside the Czech Republic for at least two years within the last three years.
 • Ph.D. diploma (or recognition) copy
 • Contact information of at least three referees.

The submission date: July 8, 2018


Contact for submitting the application: HR and Legal Department FEEC BUT, Technická 3058/10, 61600 Brno Jana Škorpíková: skorpikova@feec.vutbr.cz ; +420 54114 6345

A review of applications will commence immediately after the deadline.

Further information and initial enquiries: Alice Navrátilová (navratilovaal@feec.vutbr.cz; +420 54114 6358)

Zapsáno 20.6.2018


 

Sdělení o počtu uchazečů přihlášených do výběrového řízení na obsazení pozice
VÝZKUMNÝ A VÝVOJOVÝ PRACOVNÍK SENIOR v oblasti počítačového vidění a strojového učení
na Fakultě elektrotechniky a komunikačních technologií VUT

Více informací ...

Zapsáno 18.6.2018


 

Sdělení o počtu uchazečů přihlášených do výběrového řízení na obsazení pozice
SENIOR RESEARCHER in mathematics
na Fakultě elektrotechniky a komunikačních technologií VUT

Více informací ...

Zapsáno 18.6.2018


 

Rozhodnutí o konečném výběru uchazečů na pozice
VÝZKUMNÝCH A VÝVOJOVÝCH PRACOVNÍKŮ
na Fakultě elektrotechniky a komunikačních technologií VUT
v rámci výběrových řízení konaných dne 8. 6. 2018

Více informací ...

Zapsáno 15.6.2018


 

Sdělení o poctu uchazečů přihlášených do výběrového řízení na obsazení pozice
POST-DOC RESEARCHER in the field of electric machines
na Fakultě elektrotechniky a komunikačních technologií VUT

Více informací ...

Zapsáno 1.6.2018


 

Příjímací řízení

Děkan Fakulty chemické Vysokého učení technického v Brně vypisuje přijímací řízení pro Fakultu chemickou na obsazení místa správce IT služeb-systémový administrátor/ka .

Pracovní náplň:

 • správa IT služeb na serverech Windows - Active Directory, souborový systém, sdílené aplikace .
 • správa IT služeb na serverech Linux (není podmínkou) - mail server, web server, MySQL
 • správa síťové infrastruktury LAN
 • podpora koncových uživatelů
 • správa tiskových služeb
 • nákup výpočetní techniky

Kvalifikační požadavky:

 • VŠ technického směru, případně SŠ vzdělání a adekvátní praxe
 • znalost prostředí Microsoft Windows Active Directory
 • zkušenosti se správou IT služeb
 • znalost prostředí Debian Linux vítány

Samostatnost, technická zdatnost, schopnost zhodnotit situaci a navrhovat řešení, aktivní přístup k řešení operativních požadavků, zodpovědnost, ochota se učit. Komunikativnost a schopnost spolupracovat se studenty a mladými lidmi, flexibilita.

Nabízíme:

 • platové podmínky dle délky praxe a vnitřního mzdového řádu
 • plný pracovní úvazek
 • široké možnosti vzdělávání a osobního růstu
 • neformální pracovní prostředí
 • zaměstnanecké benefity (stravenky, 30 dní dovolené, příspěvek zaměstnavatele na penzijní připojištění nebo soukromé životní pojištění, VUT mobilní tarif)

Nástup od 1. 9. 2018 případně podle dohody.

Bližší informace podá vedoucí Oddělení informačních služeb Ing. Jan Brada, mobil č. 728 349 662.

Písemné přihlášky do přijímacího řízení, doplněné profesním životopisem s uvedením délky praxe a kopiemi dokladů o vzdělání, přijímá ekonomicko-správní oddělení Fakulty chemické VUT v Brně, Purkyňova 464/118, 612 00 Brno, nejpozději do 31. července 2018.

Zapsáno 16.7.2018


 


 
Δ  Nahoru