logo fakulty FEKT VUT v Brně
obr roh

Organizační struktura děkanátu

Vedení fakulty   FO [18900]

adresa: Technická 3058/10, 616 00 Brno
provolba: +420 541 14xxxx, fax: +420 541 146 300
Úřední hodiny proděkanů
 
Děkan
  prof. RNDr. Vladimír Aubrecht, CSc.  N2.69 6332 dekan@feec.vutbr.cz
 
Statutární zástupkyně děkana, proděkanka pro vzdělávací činnost
  prof. Ing. Jarmila Dědková, CSc.  6282 prodekan-vzdelavani@feec.vutbr.cz
 
Proděkan pro rozvoj
  doc. Ing. Petr Fiedler, Ph.D.  6480 prodekan-rozvoj@feec.vutbr.cz
 
Proděkan pro vnější vztahy
  doc. Ing. Jiří Háze, Ph.D.  6102 prodekan-zahranici@feec.vutbr.cz
 
Proděkan pro tvůrčí činnost
  doc. Ing. Jaroslav Koton, Ph.D.  6971 prodekan-vyzkum@feec.vutbr.cz
 
Tajemník fakulty
  Ing. Miloslav Morda  N2.69 6333 tajemnik@feec.vutbr.cz

Místnosti
  Pracovna studijních proděkanů N2.36 6347  

Organizační oddělení   OO [18911]

adresa: Technická 3058/10, 616 00 Brno
provolba: +420 541 14xxxx, Fax: +420 54114 6300
Úřední hodiny organizačního odělení
 
Vedoucí organizačního oddělení, sekretariát děkana
  Bc. Šárka Krejčí  N2.69 6335 krejcisa@feec.vutbr.cz
  Zdeňka Rousová  N2.69 6334 rousova@feec.vutbr.cz
 
Podatelna
  Bc. Mária Burdová  N2.40 6385 burdovam@feec.vutbr.cz
  Lucie Večerková  N2.41 6339 vecerkova@feec.vutbr.cz
 
Technický pracovník
  Milan Ňorek  N2.42 6326 norek@feec.vutbr.cz
 
Klub ELEKTRON
  doc. Ing. Milan Chmelař, CSc.  N0.27a 6359 chmelar@feec.vutbr.cz

Místnosti
  Knihovna beletrie N0.27 6327  
  Zasedací místnosti - velká N2.35    
  Kuchyňka u zasedací místnosti velké N2.74 6061  
  Zasedací místnosti - malá N2.73    
  Studentská komora AS N2.16a 6373  

Studijní oddělení   SO [18914]

adresa: Technická 3058/10, 616 00 Brno
provolba: +420 541 14xxxx, fax: +420 541 146 300
referentky: +420 541 146 432
Úřední hodiny studijního oddělení
 
Vedoucí oddělení
  Ing. Ruth Sloupová  N2.21 6340 sloupova@feec.vutbr.cz
 
Obory B-EST, H-AEI, J-AUD a T-IBP - všechny ročníky + stipendia všechny obory
  Iveta Ročková  N2.22 6341 rockova@feec.vutbr.cz
 
Obory B-AMT a A-BTB - všechny ročníky
  Ing. Jana Hůlová  N2.30a 6336 hulova@feec.vutbr.cz
 
Obory B-SEE, B-MET a B-TLI - všechny ročníky
  Ing. Miroslava Hrouzová  N2.31 6342 hrouzova@feec.vutbr.cz
 
Navazující magisterský studijní program - prezenční forma studia - 1. ročník, všechny obory + přijímací řízení do bakalářského i magisterského stud. programu
  Jaroslava Filipová  N2.32 6346 filipova@feec.vutbr.cz
 
Navazující magisterský studijní program - prezenční forma studia - mimo 1. ročník
  Ing. Hana Šindelářová  N2.30 6344 sindela@feec.vutbr.cz
 
Rozvrhy, rezervace učeben, bakalářský studijní program, kombinovaná forma studia - všechny obory + navazující magisterský studijní program, kombinovaná forma studia - všechny obory
  Bc. Renata Vejrostová  N2.20 6363 vejrosto@feec.vutbr.cz

Místnosti
  Pracovna studijních proděkanů N2.36 6347  

Vědecké a zahraniční oddělení   VO [18915]

adresa: Technická 3058/10, 616 00 Brno
provolba: +420 541 14xxxx
Úřední hodiny věděckého a zahraničního oddělení
 
Vedoucí, jmenování profesorů, habilitace, vědeckovýzkumná činnost
  Ing. Lucie Tomešová  N2.67 6329 tomesova@feec.vutbr.cz
 
Zahraniční styky, doktorandi
  Jana Nosková  N2.42 6328 noskova@feec.vutbr.cz
 
Projektová podpora
  Ing. Sára Provazníková  N2.66 6286 provaznikovas@feec.vutbr.cz
 
PR
  Bc. Veronika Vorlová  N2.66 6353 vorlova@feec.vutbr.cz

Personální a právní oddělení   PO [18916]

adresa: Technická 3058/10, 616 00 Brno
provolba: +420 541 14xxxx, fax: +420 541 146 300
Úřední hodiny personálního oddělení
 
Vedoucí, agenda práce a mezd
  Ing. Kateřina Hovořáková  N2.64 6348 hovorakova@feec.vutbr.cz
 
Personální a mzdová agenda
  Libuše Rauscherová  N2.63a 6352 rauscherova@feec.vutbr.cz
 
Personální agenda
  Jana Škorpíková  N2.63 6345 skorpikova@feec.vutbr.cz
 
Právník
  Mgr. Petra Sedláková  N2.47 6330 sedlakovap@feec.vutbr.cz
 
Veřejné zakázky
  Ing. Věra Lyčková  SA4.32 6864 lyckova@feec.vutbr.cz

Ekonomické oddělení   EO [18917]

adresa: Technická 3058/10, 616 00 Brno
provolba: +420 541 14xxxx, fax: +420 541 146 300
Úřední hodiny ekonomického oddělení
 
Vedoucí, čerpání NIV, plán a rozpočet, zakázky a fakturace projekty, metodika
  Ing. Eva Vítková, Ba.  N2.18 6384 vitkova@feec.vutbr.cz
 
Investice ,majetek, operativní evidence, kontrola DN
  Zdeňka Novotná  N2.27 6383 novotnaz@feec.vutbr.cz
 
Faktury dodavatelské
  Veronika Kubíková  N2.17 6381 kubikovav@feec.vutbr.cz
 
Likvidace tuzemských a zahraničních cestovních příkazů
  Ing. Světla Kaštánková  N2.26 6364 kastankova@feec.vutbr.cz
  Jana Patočková  N2.26 6364 patockova@feec.vutbr.cz
 
Faktury zahraniční
  Renata Šiková  N2.17 6382 sikovaren@feec.vutbr.cz
 
Pokladna korunová, valutová, úhrady cestovních náhrad, drobných nákupů a zahraničních cest, účtování pokladních dokladů
  Alena Maxerová  N2.19 6301 maxerova@feec.vutbr.cz
  Ing. Jitka Kubálková  N2.19 6301 kubalkova@feec.vutbr.cz
 
Faktury odběratelské, VHČ, banka
  Ludmila Presová  N2.26 6362 presova@feec.vutbr.cz

Místnosti
  Jednací místnost EO N2.27a    

Oddělení správy informačních systémů   OSIS [18918]

Stránky OSIS
 
Vedoucí oddělení, systémová integrace
  Ing. Radek Pokorný  N2.65 6360 pokorny@feec.vutbr.cz
 
Metodik informačních systémů
  Ing. Stanislav Valouch  N2.61 6351 valouch@feec.vutbr.cz
 
Správa fakultní sítě
  Ing. Tomáš Macho, Ph.D.  SD3.122 6423 macho@feec.vutbr.cz
 
Správa sítí
  Miroslav Zajdák  N2.60 6322 zajdak@feec.vutbr.cz
 
Správce UNIX serverů
  Ing. Jiří Trávníček  N2.60 6311 travnicj@feec.vutbr.cz
 
Správa webovského serveru
  Ing. Petr Valenta  N2.61 6366 valenta@feec.vutbr.cz

Správa areálu Technická   SAT [18820]

 
Vedoucí správy, areál Technická
  Ing. Pavel Reinberger  N0.21 6388
604 229 559
reinberger@feec.vutbr.cz
 
Energetik, PO, BHP, telefony
  Ing. Jan Krnáč  N0.23 6338
737 203 788
krnacj@feec.vutbr.cz
 
Technik, areál Technická 8 a 10
  František Kříž  T1.15 3474
734 281 571
krizf@feec.vutbr.cz
  Miroslav Novotný  N0.22 6386
604 298 054
novotnym@feec.vutbr.cz
 
Technik, areál Technická 12
  Michal Bobocký  SG2.172 6999
730 186 026
bobocky@feec.vutbr.cz
  Jan Fadrný  SG2.172 6996
730 186 027
fadrnyj@feec.vutbr.cz
  Ivo Šmídek  SG2.172 6997
730 186 028
smidekivo@feec.vutbr.cz
 
Technik AVT, Technická
  Michal Matějka  N0.22 6310
734 281 572
mmatejka@feec.vutbr.cz

Vrátnice
  Technická 8 a Technická 10 N1.21 6110
607 956 932
 
  Technická 12 a VTPPL SD1.54 6112
730 583 565
 

Úklid
  Technická 8 a Technická 10 T1.63 778 788 956  
  Technická 12 a VTPPL SF1.133 731 192 555  

Knihovna   

adresa: Areálová knihovna FEKT, Technická 12, 616 00 Brno
Stránky knihovny
 
Vedoucí knihovny
  Mgr. Filip Kaněk  SD1.61 6084 kanekf@feec.vutbr.cz
 
Knihovnice
  Mgr. Markéta Kytnerová  SD1.61 6085 kytnerova@feec.vutbr.cz
  Dora Šebestová  SD1.61 6083 sebedora@feec.vutbr.cz
  Jana Miklošíková  SD1.61 6087 miklosikova@feec.vutbr.cz
 
adresa: Areálová knihovna FEKT, Technická 10, 616 00 Brno
 
Knihovnice
  Radka Fiedlerová  N1.70 6327 fiedlera@feec.vutbr.cz
 
Knihovník
  Bc. Ondřej Lukáš  N1.70 6327 lukason@feec.vutbr.cz

 
Δ  Nahoru