logo fakulty FEKT VUT v Brně
obr roh

Úřední hodiny proděkanů

Kancelář proděkanů se nachází v budově děkanátu na

Technická 3058/10, 616 00 Brno
dveře č. 2.36, telefon: 541 146 347

 

doc. Ing. Petr Fiedler, Ph.D.
proděkan pro vzdělávací činnost v bakalářském studiu

  Pondělí   13:30 - 15:00
  Středa   8:00 - 10:00

 

prof. Ing. Stanislav Hanus, CSc.
proděkan pro vzdělávací činnost v magisterském studiu

  Pondělí   13:00 - 15:00
  Středa   8:00 - 10:00

 

prof. RNDr. Vladimír Aubrecht, CSc.
statutární zástupce děkanky, proděkan pro tvůrčí činnost

  Středa   10:00 - 12:00

 

doc. Ing. Jiří Háze, Ph.D.
proděkan pro vnější vztahy

  Středa   10:00 - 12:00

 
Δ  Nahoru