Aktuální výzva k podávání žádostí o stipendium na roční studijní pobyt v Bavorsku s možností prodloužení na max. 3 roky. Stipendium je určeno k financování navazujícího magisterského nebo doktorského studia na bavorské veřejné vysoké škole. Stipendium lze udělit i na roční studijní pobyt v Bavorsku v rámci doktorského studia na české veřejné vysoké škole. Výše stipendia je 735 ? měsíčně.

Termín podávání žádostí o stipendia na akademický rok 2018/19 je 1. prosinec 2017.

Bližší informace jsou k dispozici v přiloženém letáku nebo na webových stránkách http://www.btha.cz/cs/stipendia/studium-v-bavorsku.


Kontakt:

Radka Bonacková
projektová manažerka
Česko-bavorská vysokoškolská agentura
Bayerisch-Tschechische Hochschulagentur
http://www.btha.cz/