Nabídka stipendijních pobytů v Itálii poskytovaných na základě mezinárodní smlouvy.

Pro akademický rok 2017/2018 bylo pro Českou republiku vyčleněno 36 měsíců.

Termín podání on-line přihlášek na stránkách MAECI: 10. květen 2017

Informace viz:

Výběrové řízení pořádá MZV Itálie a zájemci mu podávají své žádosti přímo. Plátce stipendia vyžaduje registraci a podání přihlášky on-line.

Mgr. Eva Jermanová
Akademická informační agentura
jermanova@dzs.cz

Dům zahraniční spolupráce
Na Poříčí 1035/4
110 00 Praha 1
Tel.: +420 221 850 505
aia@dzs.cz
www.dzs.cz/cz/akademicka-informacni-agentura/