Společnost ABB ve spolupráci s mezinárodní studentskou organizací IAESTE vyhlašuje VI. ročník ABB University Award – soutěž o nejlepší technicky zaměřenou bakalářskou, diplomovou nebo disertační práci ve školním roce 2016/2017.

Cílem soutěže je:

Inspirovat studenty k řešení konkrétních technických projektů a převádět je do praxe a rozvíjení tvůrčích schopností, tak i prezentačních dovedností.
Umožňovat talentovaným vysokoškolákům další odborný růst formou účasti na specializovaných aktivitách v ČR i v zahraničí.
Umožnit talentům navázání kontaktu s pracovníky personálního oddělení ABB

Přihlášku do soutěže je potřeba odeslat nejpozději do 30.4 2017

Porota vybere na základě anotace nejvýše 20 finálových projektů. Ty postoupí do závěrečného kola, které proběhne 21. června 2017 v budově Akademie věd České republiky v Praze.

Anotace musí obsahovat:

Anotace je nejdůležitější, díky tomu nemusí být závěrečná práce (bakalářská, diplomová a disertační) kompletní a obhájená.

Finálové kolo proběhne 21. června 2017 v Akademii věd České republiky v Praze

Podmínky pro účastníky soutěže: V době národního finále musí být účastníci soutěže řádnými vysokoškolskými studenty v České republice. Více informací naleznete na stránkách ABB.

Soutěžní projekt jednotlivec přihlašuje do jedné z následujících doporučených oblastí:

Odměny v soutěži: Nejlepší řešitelé v jednotlivých kategoriích soutěže získají hodnotné ceny (tablety) a společně s těmi, kteří se umístí na druhém a třetím místě, absolvují exkurzi do vývojových a výrobních závodů ABB v zahraničí a ČR.

Odkaz na soutěž: http://new.abb.com/cz/media/eventy-a-akce/abb-university-award

Odkaz na registraci do soutěže: https://goo.gl/r3IJPi

Těším se na váš zájem a doufám, že se přihlásíte do soutěže, kde můžete zúročit hodiny tvrdé dřiny na práci, která vám může ještě přinést zkušeností navíc. Poznáte plno zajímavých vrstevníků z různých technických univerzit v ČR a uvidíte výběr nejlepších bakalářských, diplomových a disertačních prací. Hlavně se zkusíte prosadit mimoškolně v soutěži, kterou pro vás s ABB pořádáme. Přeji vám plno úspěchů ve škole a u státních zkoušek.

Doufám, že se potkáme na finále v Praze.

Jiří Haratek
HR Manager
+420 702 095 677
jiri.haratek@iaeste.cz

IAESTE LC Brno
Purkyňova 93
612 00 Brno