Vážení studenti,

dovolte mi, abych Vás informoval o přípravě nové Strategie Brno 2050. Budu velmi rád, pokud strategie bude živým a nikoliv pouze teoretickým dokumentem. Proto do její tvorby, chci aktivně zapojit co nejvíce partnerů, tedy celý městský ekosystém.

Co si můžete pod pojmem městský ekosystém představit? Městský ekosystém můžeme vnímat jako trvalou spolupráci všech aktérů v Brně, v jeho zázemí a na regionální, národní a evropské úrovni. Cílem této spolupráce je dlouhodobý rozvoj města. Město Brno, které často vnímáme jako politickou reprezentaci a úřad samotný, tvoří také městské části, městské společnosti a městské organizace. Spolu se svými přirozenými partnery z řad akademické, podnikatelské a neziskové sféry a zejména aktivními jednotlivci vytváří jedinečný městský ekosystém. Brno se může stát skutečně chytrým městem, pokud plně využije potenciálu lidského kapitálu, který má. Naší snahou je proto dále vytvářet vhodné prostředí a nástroje pro hlubší spolupráci na formování budoucnosti Brna.

Velmi důležitou součást života města tvoří studenti a jejich pohled na rozvoj města je nezastupitelný. Proto si Vás dovoluji, vážení studenti požádat, o vyplnění tohoto českého (https://www.surveymonkey.com/r/strategie-brno_vutbr) nebo anglického (https://www.surveymonkey.com/r/brno-strategy_vutbr) dotazníku, abychom získali velmi důležitou zpětnou vazbu od skupiny, která významně ovlivňuje aktuální i budoucí podobu města Brna.

S pozdravem

Vojtěch Bartoš